Veckobrev 1 juli 2022

Nu är det sommar och sol. Hoppas på många sköna dagar för alla.

Vårterminen i Public Partner börjar gå mot sitt slut, men marknaden för våra tjänster är vaken. Vi har den senaste veckan jobbat med förfrågningar genom att skapa offerter och tagit emot beställningar runt om i Sverige.

Norra Sverige: politikerutbildning, stöd i förändringsarbete, en politikerutbildning till.
Södra Sverige: genomlysning skolverksamhet, chefsstöd
Mälardalsområdet: ledningsgruppsutveckling, utredning och stöd samarbetsutmaningar mellan organisatoriska enheter, stöd till arbetsmarknadsverksamhet, översyn av servicestruktur med fokus på IT och telefoni, omvärldsanalys
Västra Sverige: konsultstöd kopplat till utveckling av medarbetarskap

Den operativa kärnan i Public Partner är att agera konsultstöd åt organisationsledningar, dvs chefer och ledare. Vi jobbar med ett systemteoretiskt angreppssätt som innebär att skapa balans mellan strategier, strukturer och människor. Vi definierar oss som en Adhocrati, dvs en organisation som ständigt anpassar sig till våra uppdragsgivares aktuella situation och utmaning samt är driven av vår samarbetskultur. Vi har inga färdiga recept eller strukturella koncept som vi kan sälja in och som vi inbillar oss kan passa olika organisationer. När vi får ett uppdrag så går vi helt enkelt in och allokerar det optimala teamet för den aktuella situationen. Vi kallar det att jobba genom linserna, dvs de olika perspektiv som behöver balanseras för att i sin tur puffa en utmaning till en framgångsrik organisationsutveckling.

Att ständigt balansera strukturer med kulturer i offentligt finansierade och politiskt drivna organisationer är den never-ending-story som hela tiden upptar vår och våra uppdragsgivares energi. Kulturutvecklingsresor som utvecklar organisationens kollektiva förmåga att möta sina utmaningar och organisationens konfiguration (design) behöver gå hand i hand. Jag har fått förmånen att jobba med dessa frågeställningar under de senaste åren och det är en oerhörd tillfredsställelse när man kommer tillbaka till gamla uppdragsgivare och får höra hur de tagit konsultstödet vidare och förstärkt sina organisationer i praktiken, till gagn för de som organisationen är till för.

Vi i Public Partner möter ofta förutfattade meningar om hur organisationen borde vara. Den borde vara mer agil, mer innovativ, mer processdriven och så vidare. Enligt vårt sätt att se det så kan man inte lyckas över tid om man låser sig vid någon av dessa principer innan diagnosen är gjord, vad är syftet, hur ser inflödet ut. Alla dessa varianter har en roll att spela i framtiden, det gäller bara att konfigurera sin organisation så att sannolikheten och förutsättningarna att hantera inflödet av ansökningar, beställningar, tillsynsinsatser och sånt som ska hanteras så bra som möjligt utifrån den utvecklingssituation som man befinner sig i, eller är på väg in i. Det är egentligen inte svårare än så. Men det är ofta väldigt svårt för organisationer med sina vanor, mönster, beteenden, gruppdynamik och hierarkier att bryta dessa och göra det som är bäst för helheten, om man sitter fast i tillkortakommanden. Då kan det vara bra att ta hjälp av konsulter som Public Partner för att bistå med dessa utmaningar. Eller så kan man ju välja att stå kvar i sitt nuläge.

Public Partners utveckling fortsätter efter sommarlovet där vi hela tiden strävar efter att förbättra världen, åtminstone för våra uppdragsgivare. Några sommarreflektioner kommer jag ändå att publicera och en utvilad och framåtlutad Public Partner-motor dyker upp igen om några veckor.

Ha en fin helg och sommar om vi inte hörs.

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]