Elin Brunell

Specialområde: Styr- och stödprocesser, ledningsstöd (interim), ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling

Drivkraft: Jag drivs av en grundmurad tro på demokrati och en stark vilja att bidra till framgången och trovärdigheten för de offentliga verksamheter som bär upp demokratin.

Antal år som konsult: Startade som konsult 2023. 20 år som verksam i offentlig förvaltning, varav 15 år i olika ledarroller.

Varför Public Partner: Jag har själv varit Public Partners kund och har i de uppdragen sett det djupa kunnande om, och stora engagemanget för, offentligt finansierade organisationer som präglar företaget. Här finns ett genuint driv att bidra till kommuners och regioners framgång.
 

RESURS INOM:

Utveckling av kommunens styr- och stödprocesser

När resurserna tryter är det inte sällan ledningen ser över hur styr- och stödresurserna är organiserade. Finns det ett skav mellan dessa och kärnverksamheten? Upplever cheferna i organisationen att de inte får tillräckligt stöd eller att styrningen är otydlig eller alltför omständlig? Gör de ekonomiska resurserna att ni behöver se över hur styr- och stödresurserna är organiserade?

Elin har flerårig erfarenhet av att genomlysa och utveckla styr- och stödprocesser så att de svarar mot såväl ledningens som målgruppernas behov samt att uppdraget och mandatet mellan stab och linje blir tydligt. Med sin bakgrund som jurist säkerställer hon även förståelsen för regleringen kring styr-och stödprocesserna.

Elin är en dokumenterat god kommunikatör, som lyssnar in såväl beställaren som de grupper hon processleder. Hon har en förmåga att snabbt ringa in skav och att hitta ett samskapande sätt att hitta lösningar på detta. Med sitt engagemang, öppenhet och humor skapar hon involvering i processen som leder till en gemensam önskan om ägarskap.

Kvalificerat ledningsstöd (interim)

Organisationer behöver ibland, av olika anledningar, ta in intermimschefer. Det kan var under en rekryteringsprocess när tjänsten står vakant eller att ledningen har kommit fram till att ett tillfälligt chefskap är den bästa lösningen för att jobba med en förändringsresa eller att bryta en osund kultur.

Elin har fått pris för sitt ledarskap och är en skicklig förändringsledare som möter verksamheten där den är, oavsett utmaningar. I henne finner ni en trygg och erfaren ledare som kan ta ansvar för vardagen och samtidigt förflytta organisationen. Hon är tydlig och förtroendeingivande samtidigt som hon skapar delaktighet och arbetsglädje.

Ledarskaps- och ledningsgruppsutveckling

Chefsuppdraget blir alltmer komplext och omfattande. Du som chef förväntas kunna hantera såväl strategiska som akuta operativa frågor. Utmaningarna är många i de kommunala verksamheterna och det kan vara svårt att hitta fokus både i ledningsgruppen och i chefsuppdraget.
Behöver du tid att få reflektera över de frågor som du står i tillsammans med ett klokt, inlyssnande och nyfiket bollplank? Eller behöver du utveckla din ledningsgrupp till att bli ett mer effektivt team där medlemmarna ser hur de kan bidra till varandras och verksamhetens gemensamma framgång? I Elin får du en coach som förstår förutsättningarna för ditt ledarskap och som också kan stötta som processledare i din grupp när du vill åstadkomma utveckling.