Sofia Spolander

sofia@publicpartner.se 070 950 15 03

Specialområde: Relationer politik-förvaltning, Interrimschef, Styrprocesser

Drivkraft: Jag vill vara med och göra skillnad när kommunerna och regionerna i Sverige ska fortsätta att leverera välfärd – utvecklad och digitaliserad – till medborgarna, i ett föränderligt politiskt landskap.

Antal år som konsult: 2 år som konsult 17 år som verksam i offentlig sektor

Varför Public Partner: På Public Partner får jag arbeta med utvecklingen av offentlig sektor och samtidigt utvecklas själv tillsammans med människor som delar mitt engagemang för det demokratiska systemet.

RESURS INOM:

Relationer mellan politik och förvaltning
Att förstå den politiska logiken på djupet är en allt viktigare kompetens i ett föränderligt politiskt landskap, där fler och fler kommuner och regioner styrs av politiska ledningar i minoritet. Ärendeberedningen och nämndprocessen är de strukturer där politik och förvaltning möts i den kommunala vardagen.

Sofia kan med sin erfarenhet från både den politiska sfären och från uppdrag som kanslichef i flera kommuner stötta din organisation att skapa ömsesidig förståelse och acceptans för parternas olika behov, förutsättningar och drivkrafter.

Interrimschef och ledningsstöd
Har du en lucka i din ledningsorganisation? När en chef eller strateg lämnar sitt uppdrag skapas inte sällan stress i organisationen – både över att hantera de löpande arbetsuppgifterna och att långsiktigt kompetensförsörja efter organisationens behov. En interimslösning i avvaktan på rekrytering ger dig som chef andrum.

I sina interrimsuppdrag hanterar Sofia de löpande arbetsuppgifterna samtidigt som du som uppdragsgivare får verksamheten analyserad, underlag för rekrytering eller omorganisation och stöd för din egen förändringsledning.

Genomlysning av strategi, organisation och styrning
I en kommun eller region finns alltid ett överflöd av styrsignaler: målsättningar från fullmäktige, lagstadgad verksamhet, bifallna motioner, öronmärkta statsbidrag, politiska ambitioner, tidigare antagna styrdokument, och behov av verksamhetsutveckling. I ett sammanhang med brokiga politiska ledningar (ofta i minoritet) kan dessutom förmågan till politiska prioriteringar vara kringskuren.

En genomlysning och analys av organisationens styrning, strukturer och nyckelaktörer ger dig som beslutsfattare möjlighet att sätta fingret på vad som orsakar skav i din organisation och stöd i att välja effektiva vägar framåt.