Styrelseutbildning för kommunala bolag och bolagskoncerner

En ny mandatperiod innebär ofta nya personer i nya roller. Ju bättre uppstart och introduktion de förtroendevalda får, desto bättre förutsättningar finns för ett gott samarbete, bra processer och god måluppfyllnad under hela mandatperioden.

Public Partner har lång, bred och djup erfarenhet av styrning och ledning i offentlig sektor och erbjuder styrelseutbildningar för kommunala bolag och koncerner.

Mats Carlström

072 741 48 77
Läs mer

Helena Sjöholm

073 838 80 62
Läs mer