NEXT – ett unikt ledarutvecklingsprogram.

Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT riktar sig till ledare på hög eller kvalificerad nivå i politiskt styrda organisationer. Deltagarna har en kontinuerlig kontakt med politiken och arbetar i nära relation till sina politiska uppdragsgivare. En deltagare i Next kan vara förvaltningschef, verksamhetschef eller befinna sig i en stabsfunktion.

Programmet möter dagens ledare med fokus på morgondagens ledarskap.

Syftet med programmet är att stärka dig i din förmåga att hantera utmaningarna i det utvecklingsskede som du och din organisation befinner er i.

Att vara ledare i demokratiskt styrda organisationer är en spännande utmaning med hårda krav, men också stora möjligheter. Politiker, media och medborgare vill se snabba förändringar och hållbara resultat. Samtidigt ställs det krav på en balanserad ekonomi, god kvalitet och en förmåga till dialog, med såväl interna som externa aktörer och intressenter.

Som deltagare i NEXT är du med och undersöker ledarskapets betydelse i samspelet mellan omvärlden, de olika offentliga systemen och din organisations inre och yttre relationer.

  • NEXT är ett program som samskapas med deltagarna. Det ställer vissa krav på deltagarna som öppenhet, vilja att delta med sitt eget, sina svårigheter, sina framgångar, sina misslyckanden, sina kunskaper och okunskaper, osv.
  • NEXT har en pedagogik som är upplevelsebaserad och ett processledande som tar alla chanser att fördjupa det som kommer upp.
  • NEXT vill möta de ledarskapsutmaningar som varje deltagare har och har tron på att det finns ett djupare lärande i att lyssna på och förstå andra deltagares situation.

Deltagarna bör vara beredda på att en mångfald av roller finns i programmet och att det som kommer upp som ledarskapsutmaningar kan komma från olika håll, och inte alltid vara likt det egna perspektivet. Att vi snarare ser det som kommer upp som ett bidrag till systemförståelse, oavsett det är ett regionalt perspektiv, ett landstingsperspektiv, ett statligt perspektiv, ett kommunperspektiv, ett linjeperspektiv, ett stabsperspektiv, en styrningsfråga, en ledningsfråga eller annat. Genom att lyssna och vilja förstå deltagarnas olika utmaningar från olika delar av det demokratiska systemet breddas också förståelsen av den komplexitet som alla deltagare har att navigera i.

Programledning

Malin Danielsson

072 702 21 18
Läs mer

Åke Chadell

073 688 40 31
Läs mer

TIDIGARE DELTAGARE OM NEXT:

”Inser att jag faktiskt utvecklat min förmåga att se det positiva i alla.”

”Nu förstår jag mycket bättre hur allt hänger ihop.”

Vi vänder oss till dig som vill:

  • Skapa goda resultat och utveckla din organisation.

  • Vara en bra ledare i en föränderlig värld.

  • Tänka och handla på nya sätt i befintliga system.

  • Skapa personliga nätverk.

  • Utvecklas både som människa och ledare.