Ledningsstöd och interim

Ibland uppstår det behov av tillfällig förstärkning i en specifik fråga eller situation. Public Partner har erfarna konsulter som kan bidra vid både tillfällig resursförstärkning och som erfaren linjechef utan att tappa fart i utvecklingsarbetet.

Tillgången till externt, erfaret ledarskap möjliggör att ta bättre beslut och skapa nya resultat i ett föränderligt samhälle. Hur gör man när ledarskapet som krävs inte finns i organisationen och det tar för lång tid/är för svårt att anställa? Hur gör man för att ta verksamheten genom förnyelseprocesser från idé till verklighet?

Krister är ledningsresurs som stärker ledares och ledningsgruppers förmåga att driva utvecklings- och transformationsprocesser. Krister engageras som handledare/coach, för avgränsade konsultinsatser eller som interimsledare.

Organisationer behöver ibland av olika anledningar ta in intermimschefer. Det kan var under en rekryteringsprocess när tjänsten står vakant men det kan också handla om att ett tillfälligt chefskap är den bästa lösningen för att jobba med en förändringsresa eller att bryta en osund kultur.

I Ann-Sofie får ni en ledare som på ett tryggt sätt kan driva processen framåt, skapar lugn och delaktighet samtidigt som hon vågar fatta beslut och krydda allt med empati och arbetsglädje.

Ibland uppstår det behov av tillfälliga chefslösningar. Det kan bero på rekrytering eller krav på nya grepp i ledningsfunktionen. Ibland sker det snabbt och samtidigt behöver verksamheten rulla på i vardagen. Om du och organisationen behöver en erfaren linjechef som kan ta ansvar både för vardagen och för att organisationen förflyttas framåt, kan Mikael vara det ledningsstöd du behöver.

Ibland uppstår det glapp på chefspositioner. Det kan bero på rekrytering eller krav på nya grepp i ledningsfunktionen. Ibland sker det snabbt och samtidigt behöver verksamheten rulla på i vardagen.

Om du och organisationen behöver en erfaren linjechef som kan ta ansvar både för vardagen och för att organisationen förflyttas framåt, kan Fredrik vara den resurs du behöver.

Har du en lucka i din ledningsorganisation? När en chef eller strateg lämnar sitt uppdrag skapas inte sällan stress i organisationen – både över att hantera de löpande arbetsuppgifterna och att långsiktigt kompetensförsörja efter organisationens behov. En interimslösning i avvaktan på rekrytering ger dig som chef andrum.

I sina interrimsuppdrag hanterar Sofia de löpande arbetsuppgifterna samtidigt som v du som uppdragsgivare får verksamheten analyserad, underlag för rekrytering eller omorganisation och stöd för din egen förändringsledning.

Interimslösningar kan ofta vara ett bra sätt att kortsiktigt lösa ett kompetensbehov och samtidigt fokusera på utvecklingsarbete.

Stefans drivkraft och styrka är att utveckla människor och organisationer. Med stor erfarenhet skapar Stefan inspiration och engagemang och leder och utvecklar med ett holistiskt synsätt.

Vi jobbar med Ledningsstöd och interim

Ann-Sofie Hedenström

070 666 06 19
Läs mer

Elin Brunell

070 885 22 23
Läs mer

Fredrik Nornvall

073 988 67 42
Läs mer

Ingela Netz

070 239 85 57
Läs mer

Krister Högne, vd

073 020 84 32
Läs mer

Mikael Nissén

072 324 70 58
Läs mer

Patrik Linder

0767 20 10 60
Läs mer

Sofia Spolander

070 950 15 03
Läs mer

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.