Datum och anmälan.

Vårt mål är att sätta samman en grupp av deltagare med olikheter snarare än likheter. Vi vill se deltagare från både små och stora organisationer, chefer i olika roller samt stor åldersmässig spridning. Vi vill använda mångfalden bland deltagarna som en kraft i programmet.

Programmet omfattar 14 intensiva dagar fördelat på fem tillfällen. I priset ingår inte kostnader för resor, logi eller måltider under seminarietillfällena. Seminarierna äger rum på en konferensanläggning i Stockholmstrakten.

I din intresseanmälan, formulerad som ett personligt brev, vill vi att du beskriver vad du vill utveckla i ditt ledarskap och berättar om det nuvarande läget i din organisation. Vilka utmaningar, hinder och möjligheter står ni inför?

Välkommen med din intresseanmälan! Mejla till info@publicpartner.se eller till ake@publicpartner.se.,, malin@publicpartner.se eller använd formuläret för intresseanmälan. Antagning till programmet sker efter intervju per telefon i anslutning till din anmälan och din anmälan blir bindande när avgiften är betald.

Kostnaden för programmet är 85 000 kr.

Malin Danielsson

072 702 21 18
Läs mer

Åke Chadell

073 688 40 31
Läs mer

KURSDATUM 2024

17-19 januari
20-22 mars
15-17 maj
21-23 augusti
+ ytterligare två dagar som bestäms i januari

TIDIGARE DELTAGARE OM NEXT:

”Allt känns väldigt välplanerat och samtidigt flexibelt.”
”Empatiskt, kompetent och utmanande.”

”Bra mix av teori och praktik”