Datum och anmälan

Vårt mål är att sätta samman en grupp av deltagare med olikheter snarare än likheter. Vi vill se deltagare från både små och stora organisationer, chefer i olika roller samt stor åldersmässig spridning. Vi vill använda mångfalden bland deltagarna som en kraft i programmet.

Programmet omfattar 14 intensiva dagar fördelat på fem tillfällen. I priset ingår inte kostnader för resor, logi eller måltider under seminarietillfällena. Seminarierna äger rum på en konferensanläggning i Stockholmstrakten.

Välkommen med din intresseanmälan! Mejla till info@publicpartner.se eller till ake@publicpartner.se, elin.brunell@publicpartner.se eller använd formuläret för intresseanmälan.

Antagning till programmet sker efter en intervju per telefon i anslutning till din anmälan och efter att du formulerat ett personligt brev där du beskriver vad du vill utveckla i ditt ledarskap samt hur du ser på det nuvarande läget i din organisation. Vi berättar mer om detta vid intervjun.

Kostnaden för programmet är 85 000 kr. Din anmälan blir bindande när avgiften är betald.

Hotell preliminärbokas av Public Partner, men bekostas av deltagaren. Vid eventuell avbokning meddelas hotellet direkt av respektive deltagare. Hotellets avbokningsregler gäller.

KURSDATUM 2025

22-24 januari
19-21 mars
14-16 maj
27-29 augusti

TIDIGARE DELTAGARE OM NEXT:

”Allt känns väldigt välplanerat och samtidigt flexibelt.”
”Empatiskt, kompetent och utmanande.”

”Bra mix av teori och praktik”