Datum och anmälan.

Vårt mål är att sätta samman en grupp av deltagare med olikheter snarare än likheter. Vi vill se deltagare från både små och stora organisationer, chefer i olika roller samt stor åldersmässig spridning. Vi vill använda mångfalden bland deltagarna som en kraft i programmet.

Priset per deltagare är 69 000 kronor (exkl. moms). Det omfattar tolv intensiva dagar fördelat på fyra tillfällen. Därutöver får du möjlighet att medverka i en reflekterande nulägesanalys. I priset ingår inte kostnader för resor, logi eller måltider under seminarietillfällena. Seminarierna äger rum på en konferensanläggning i Stockholmstrakten.

I din intresseanmälan, formulerad som ett personligt brev, vill vi att du beskriver vad du vill utveckla i ditt ledarskap och berättar om det nuvarande läget i din organisation. Vilka utmaningar, hinder och möjligheter står ni inför?

Välkommen med din intresseanmälan! Mejla till info@publicpartner.se eller till ake@publicpartner.se eller ring 08-660 61 10. Antagande till programmet sker efter intervju per telefon i anslutning till din anmälan och din anmälan blir bindande när avgiften är betald.

PROGRAM

Kursdatum 2023:
18-20 januari, 15-17 mars, 10- 12 maj och 23-25 augusti.

• Programstart & Omvärld
• Omvärld & System
• Nulägesanalys i deltagarnas organisationer
• System & Relationer
• Relationer & Avslutning

HÄMTA PROGRAMMET

KONTAKTA MIG, JAG VILL VETA MER OM NEXT!

Välkommen med din intresseanmälan! Mejla till info@publicpartner.se eller till ake@publicpartner.se eller ring 08-660 61 10. Antagning till programmet sker efter intervju per telefon i anslutning till din anmälan och din anmälan blir bindande när avgiften är betald.