Genomlysning och utredning

I en värld av ständig förändring och konstant utveckling är det klokt att med jämna mellanrum säkerställa att resurser används på bästa sätt. Public Partner kan med nya ögon som belysa verksamheten, se potentiella utvecklingsmöjligheter och föreslå konkreta förändringar som ger stöd att välja effektiva vägar framåt.

Eftersom omvärlden ständigt förändras och utveckling sker konstant är det klokt att med jämna mellanrum göra genomlysningar av hela eller delar av kommunen, för att säkerställa att resurser används på bästa sätt och leder till önskade resultat.

Åke har lång erfarenhet av denna typ av arbete och kan vara ett stöd till kommunledningar och förvaltningar som vill vässa leveranserna till invånarna.

Kraven på effektiv verksamhet och önskan om att optimera resurser driver ofta fram en önskan om att se över hur verksamheten är organiserad eller hur arbetssätt och förhållningssätt kan utvecklas.

Tove har bred erfarenhet av att genomföra översyner och utredningar av offentlig verksamhet. Den röda tråden är fokus på hur styrning och ledning av verksamheten kan stärkas. Tove har ett helhetstänk som säkerställer att du får en gedigen översyn av din verksamhet utan att förlora hur verksamheten hänger ihop med helheten.

Offentlig sektors bredd är fantastisk. Med sin långa erfarenhet på olika poster har Ann-Sofie en bred och generell kunskap om offentlig sektor och därmed en förmåga att kunna utföra utrednings-och utvecklingsuppdrag inom de flesta av en kommun eller regions ansvarsområden.

Ibland behöver offentliga organisationer nya ögon som belyser verksamheten och ser potentiella utvecklingsmöjligheter och som föreslår konkreta förändringar för att exempelvis öka möjligheten till intern och extern samverkan. Mikael har en gedigen erfarenhet av att genomföra den här typen av uppdrag och är alltid träffsäker i sin leverans.

I en kommun eller region finns alltid ett överflöd av styrsignaler: målsättningar från fullmäktige, lagstadgad verksamhet, bifallna motioner, öronmärkta statsbidrag, politiska ambitioner, tidigare antagna styrdokument, och behov av verksamhetsutveckling. I ett sammanhang med brokiga politiska ledningar (ofta i minoritet) bli också roller och ansvar mer diffusa.

En genomlysning och analys av organisationens styrning, strukturer och nyckelaktörer ger dig som beslutsfattare möjlighet att sätta fingret på vad som orsakar skav i din organisation och stöd i att välja effektiva vägar framåt.

Vi jobbar med Genomlysning och utredning

Anna Sandborgh

070-549 43 11

Ann-Sofie Hedenström

070 666 06 19
Läs mer

Mikael Nissén

072 324 70 58
Läs mer

Sofia Spolander

070 950 15 03
Läs mer

Torsten Sjöström

070 – 632 17 00

Tove Strömberg

070 310 46 90
Läs mer

Åke Chadell

073 688 40 31
Läs mer

Elin Brunell

070 885 22 23
Läs mer

Patrik Linder

0767 20 10 60
Läs mer

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.