Krister Högne

Specialområde: Digitalisering, Innovation, Förändringsledning, Ledningsresurs

Drivkraft: Att utveckla människors förmåga att utmana befintliga strategier, strukturer och värderingar för att skapa ett bättre samhälle

Antal år som konsult: 27

Varför Public Partner: Vår inriktning på att hjälpa offentliga verksamheter, våra värderingar och vår syn på konsultyrket är djupt rotat i vår vardag.

RESURS INOM:

Digitalisering och innovation
Tillgången till digitala verktyg gör det möjligt att skapa effektiva, ändamålsenliga verksamheter att leverera välfärdsuppdraget utifrån medborgarnas förväntningar. Men hur gör man för att komma rätt i utvecklingsprocesserna? Var börjar man? Hur går man tillväga? Vad är möjligt? Hur hanterar man målkonflikter? Vad har andra gjort som vi kan lära av?

Krister bistår verksamhetsledningar genom alla steg i sina utvecklings- och transformationsresor från att kartlägga nuläge, definierar ändamålsenliga målbilder, stödja resan till målet, genomföra utbildningar samt förändring av arbetssätt.

Förnyelse- och förändringsledning i offentliga verksamheter
Förmåga att systematiskt förnya arbetssätt och driva effektiva förändringsprocesser blir alltmer kritiskt för organisationer att lösa problem och möta utmaningar. Ofta finns en stor potential att nå nya resultat snabbare, smidigare och med en god arbetsmiljö i fokus. Men hur gör man för att snabba på övergången från ett läge till ett annat? Vilken systematik finns det? Hur hanterar man prioritering mellan förnyelse och det dagliga arbetet?

Krister är en erfaren förändringsledare med både teoretisk och praktisk erfarenhet från lyckade transformationer i stora och små sammanhang och en given partner för ledare som behöver stöd i dessa processer.

Ledningsresurs i offentliga verksamheter
Tillgången till externt, erfaret ledarskap möjliggör att ta bättre beslut och skapa nya resultat i ett föränderligt samhälle. Hur gör man när ledarskapet som krävs inte finns i organisationen och det tar för lång tid/är för svårt att anställa? Hur gör man för att ta verksamheten genom förnyelseprocesser från idé till verklighet?

Krister är ledningsresurs som stärker ledares och ledningsgruppers förmåga att driva utvecklings- och transformationsprocesser. Krister engageras som handledare/coach, för avgränsade konsultinsatser eller som interimsledare.

Stöd i karriärövergång – från linjeroll till framgångsrik konsult
Att omsätta sin ledarerfarenhet och bli en framgångsrik konsult innebär stora möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen utifrån en ny roll. Men hur lyckas man? Vad innebär det? Hur skaffar jag mig kunder? Vilka förmågor krävs i konsultyrket? Hur utvecklar jag konsultaffären? Vilka verktyg och processer behöver jag?

Krister är mentor, coach och utvecklingsstöd som underlättar övergången från ledare till framgångsrik konsult i framtiden.