Vi är Public Partner

Public Partner är den omtänksamt utmanande partnern till alla som vill utveckla samhälle, välfärd och demokrati. Vi förenas i en vilja att förändra världen, göra samhället lite bättre för varje dag som går.

Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.

AllFörändringsledningGenomlysning och utredningLedarskap och LedningsutvecklingLedningsstöd och InterimProcessledning

Anna Sandborgh

070-549 43 11

Ann-Sofie Hedenström

070 666 06 19
Läs mer

Elin Brunell

070 885 22 23
Läs mer

Eva Lagbo Bergqvist

070 292 23 12
Läs mer

Fredrik Nornvall

073 988 67 42
Läs mer

Helena Sjöholm

073 838 80 62
Läs mer

Ingela Netz

070 239 85 57
Läs mer

Krister Högne, vd

073 020 84 32
Läs mer

Malin Danielsson

072 702 21 18
Läs mer

Mats Carlström

072 741 48 77
Läs mer

Mikael Nissén

072 324 70 58
Läs mer

Patrik Lidström

073 322 01 08
Läs mer

Patrik Linder

0767 20 10 60
Läs mer

Roland Lexén

070 653 04 02
Läs mer

Sofia Spolander

070 950 15 03
Läs mer

Torsten Sjöström

070 – 632 17 00

Tove Strömberg

070 310 46 90
Läs mer

Åke Chadell

073 688 40 31
Läs mer