Patrik Lidström

Specialområde: Samarbete, ledningsgruppsutveckling, socialtjänst.

Drivkraft: Att frigöra resurser i organisation, hos chefer och medarbetare, med fokus på effektivare och bättre leverans till medborgaren.

Antal år som konsult: 10 år

Varför Public Partner: Public Partner är ett sammanhang där jag som konsult får möjlighet att bidra till att förbättra välfärden, i ett sammanhang av människor som precis som mig är djupt engagerade i samhällsfrågor.

RESURS INOM:

Organisationen och människan i centrum
De utmaningar som den offentliga sektorn står inför kräver att såväl organisering som arbetssätt förändras. Behöver du hjälp med att utforska hjälp med att identifiera hur, vad och skapa ett tydligt varför är Patrik ett mycket bra stöd. Han kan leverera såväl verksamhetsanalyser som förslag på hur team och samarbeten kan utvecklas med utgångspunkt ur såväl organisation som människor.

Ledningsgruppsutveckling, processledning och verksamhetsutveckling
Ledningsgruppen utgör ofta nav för den samlade ledningen av en kommun. Känner du att din ledningsgrupp gått lite i stå, eller kanske är den helt ny? Patrik kan med stöd i forskning och många års erfarenhet av grupputveckling bistå i ditt arbete genom att synliggöra ledningsgruppens uppdrag, förväntade leverans och hur arbetsformer i gruppen bidrar till att förmera den samlade resurs gruppen omfattar.

Om ni står inför att genomföra ett utvecklingsprogram eller en chefsdag finns ofta behov av stöd att designa, processleda och utvärdera dessa. Inte minst om den som äger insatsen även skall vara del av den, är ett externt processtöd att rekommendera. Patrik kan med sitt entusiasmerande, lättsamma och samtidigt djupt seriösa sätt skapa bestående värden med sin insats. Förändringsmedvetenhet, lust att utveckla, ökad involvering i förändringsinitiativ är några av de effekter som omtalats som Patriks bidrag.

Samarbete, kompetens och engagemang
Alla pratar om att samarbete är en nyckel till framgång för organisationer. Kunskapen om effekter av samarbeten, hur förutsättningar för djup samarbete skapas är inte sällan låg, både när det gäller enskilda grupper och över enhets-, förvaltnings- och funktionsansvar.

Genom att tydliggöra vad varje liten del i ett system har för betydelse för den samlade leveransen går det att öka effektiviteten i en organisation med 30%. Det är stora vinster och medel som i slutänden kan komma medborgaren till än större nytta.