Helena Sjöholm

Specialområde: Ledarutveckling, Processledning, Chefscoaching, Styrelsearbete

Drivkraft:  Jag drivs av att få hjälpa individer och grupper att utvecklas för att nå en bättre verksamhet och ytterst ett bättre samhälle.

Antal år som konsult: 10

Varför Public Partner: Public Partner ger mig ett sammanhang där jag får utvecklas tillsammans med mina kollegor och vår långa erfarenhet och stora engagemang kan göra skillnad i utvecklingen av landets offentliga organisationer.

RESURS INOM:

Chefsutveckling, individuellt eller i grupp
Chefsuppdraget blir alltmer komplext och omfattande. Du som chef förväntas kunna hantera såväl strategiska som akuta operativa frågor. Utmaningarna är många i de kommunala verksamheterna och det kan vara svårt att hitta fokus både i ledningsgruppen och i chefsuppdraget.

Helena har lång erfarenhet av att arbeta i och med ledningsgrupper och har egen erfarenhet av det komplexa kommunala chefsuppdraget. Med Helenas hjälp får du hjälp att utveckla ditt ledarskap och ta din ledningsgrupp till nästa nivå samtidigt som hon med ett varmt hjärta tar vara på kraften hos medarbetare och chefer.

Utveckla ert styrelsearbete
Kommunala bolagsstyrelser bemannas oftast av förtroendevalda. Det kan vara en utmaning att som styrelseledamot förstå sin roll i bolagets kontext och att lämna partipolitiken utanför styrelserummet. Samtidigt blir det i tider av snabba förändringar allt viktigare med en styrelse som har förmåga att höja blicken, tydliggöra riktning och driva utveckling. En trygg grupp som tar gemensamt ledarskap och där styrelseledamöters enskilda kompetenser tas till vara blir framgångsfaktorer. Det ställer särskilda krav på ledamöterna och i synnerhet ordföranden.

Helena har tio års erfarenhet av styrelsearbete och kan med sin kompetens inom ledarskap hjälpa er att utveckla styrelsearbete både när det gäller struktur och form och att stärka styrelsen som grupp i syfte att aktivt kunna delta i bolagets utveckling.

Svåra frågor kräver fungerande samspel mellan fler aktörer
Kompetensförsörjning, utanförskap och tillgång till infrastruktur är exempel på utmaningar i samhället. Lösningarna är ofta långsiktiga och kräver att olika aktörer når samsyn och kan arbeta tillsammans för nå framgång. Även i den egna organisationen kan det handla om att många perspektiv och logiker behöver vävas samman för att gemensamt och med kraft kunna arbeta vidare i frågan.

Som förändringsledare hjälper Helena er att driva större förändringsarbeten som involverar olika nivåer i organisationen. Vill du samla alla aktörer i rummet processleder Helena workshops och utvecklingsdagar för små och stora grupper (har erfarenhet av att arbeta med 400 personer i samma rum).