Åke Chadell

ake@publicpartner.se 073 688 40 31

Specialområde: Samhällsbyggnad, samspel politik och förvaltning, genomlysningar

Drivkraft: Jag gillar att göra det komplexa förståeligt

Antal år som konsult: 37

Varför Public Partner: Jag har varit med att skapa och bygga Public Partner tillsammans med andra till en plats för inre lärande, starka värderingar och ett vasst managementkonsulting bolag.

RESURS INOM:

Utveckling av en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess
I kommuner som växer har samhällsbyggandet som helhet att orientera om och anpassa sig till en annan utvecklingssituation än den som varit. Utmaningarna är ofta att gå från tydliga faser som planering och förvaltning till arbetssätt som stödjer löpande utveckling och genomförande. Det kräver mer samverkan med externa aktörer men också internt över förvaltnings-, bolags- och avdelningsgränser.

Åkes långa erfarenhet inom området ger ett gott stöd till kommuner som vill förflytta fokus från drift och förvaltning till planering och utveckling och få till en mer effektfull samverkan mellan kommunens samhällsbyggande funktioner.

Samspelet inom kommunen
Samspelet inom politik och mellan politik och tjänstepersoner är en växande utmaning i många kommuner.
Åke har erfarenhet av att rusta politik och förvaltning inför kommande mandatperioder, skapa förståelse för skillnaden i uppdrag och logik och lägga grunden för ett bra samspel.
Han har också erfarenhet av att hjälpa nämnder som senare in i mandatperioden behöver stöd och hjälp för att få till en fungerande ärendeprocess och ett fungerande nämndsarbete.

Genomlysningar
Eftersom omvärlden ständigt förändras och utveckling sker konstant är det klokt att med jämna mellanrum göra genomlysningar av hela eller delar av kommunen, för att säkerställa att resurser används på bästa sätt och leder till önskade resultat.
Åke har lång erfarenhet av denna typ av arbete och kan vara ett stöd till kommunledningar och förvaltningar som vill vässa leveranserna till invånarna.