Vill du veta mer? Hör av dig.

  KONTAKT

  Hornsgatan 1
  118 46 Stockholm
  Telefon 08-660 61 10
  Email: info@publicpartner.se

  Plats för utvecklande möten.

  Public Partner har sitt säte vid Slussen i Stockholm, i korsningen Hornsgatan-Götgatan. Adressen är Hornsgatan 1. Det är en mötesplats snarare än ett konsultkontor, en plats där våra kunder och samarbetspartners träffar oss och varandra, lånar ett rum för ett ledningsgruppsmöte eller deltar i någon av våra aktiviteter, En plats, helt enkelt, som stimulerar till kreativa samtal och utvecklande möten.

  Hornsgatan 1
  118 46 Stockholm
  Telefon 08-660 61 10
  Email: info@2023.publicpartner.se

  Vi är Public Partner.

  Vill du komma i direkt kontakt med någon av våra konsulter?

  För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden. Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt.