Eva Lagbo Bergqvist

eva@publicpartner.se 070 292 23 12

Specialområde: Samhällsbyggnad, Säkerhet och trygghet, Ledarutveckling, Självledarskap

Drivkraft: Jag drivs av att skapa energi och ärliga relationer i möten med grupper och individer. Och att se när organisationer åstadkommer värden genom samverkans kraft.

Antal år som konsult: 37 år

Varför Public Partner: Public Partner ger mig en plats att utvecklas i arbetet med både styrning och ledning av offentligt finansierade verksamheter där det kollegiala lärandet sätts i fokus på ett unikt och värdeskapande sätt.

RESURS INOM:

Utveckling av en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess
I kommuner som växer har samhällsbyggandet som helhet att orientera om och anpassa sig till en annan utvecklingssituation än den som varit. Utmaningarna är ofta att gå från tydliga faser som planering och förvaltning till arbetssätt som stödjer löpande utveckling och genomförande. Det kräver mer samverkan med externa aktörer men också internt över förvaltnings-, bolags- och avdelningsgränser.

Evas långa erfarenhet inom området ger ett gott stöd till kommuner som vill förflytta fokus från drift och förvaltning till planering och utveckling och få till en mer effektfull samverkan mellan kommunens samhällsbyggande funktioner.

Styrning och ledning av säkerhetsarbete
Säkerhetsarbetet står i dag högt upp på agendan och utgår numera från ett betydligt bredare och mer samlat arbetssätt, som inom flera områden behöver inkludera medborgarnas behov av trygghetsskapande åtgärder. Krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, informationssäkerhet och cybersäkerhet flyter samman och den tekniska infrastrukturen står i fokus i säkerhetsarbetet.

Kommunledningens vilja blir här avgörande för styrning och ledning då ansvaret till stor del är kopplat till rollen som arbetsgivare, fastighetsägare och verksamhetsutövare. Eva gör genomlysningar åt kommunledningar som vill utveckla organisation och arbetssätt inom kommunen och i samverkan med andra.

Att lyckas i rollen som chef som leder via andra chefer för att skapa resultat
Du har just tagit steget till en ny ledarnivå och har nu fått uppdraget att leda via chefer. Du är nyfiken på vad denna ledarnivå rymmer som skiljer sig åt från den du haft tidigare då du lett via medarbetare.

Eva har genom åren mött många chefer som leder via andra chefer som söker efter guidning i ledaruppgiften och hur de kan utveckla sina färdigheter att åstadkomma resultat genom andra chefer. Eva erbjuder riktad handledning till chefer och ledningsgrupper som vill utvecklas och nyttja kraften i sin ledningsorganisation och sina ledningskedjor.

Utveckling av medarbetarskap genom självledarskap
Att leda sig själv, att låta sig ledas och att leda andra är förmågor som står alltmer i fokus i ljuset av att ta eget ansvar för mening och utveckling. Självledarskap innebär att man tar vara på medarbetares egen kapacitet till problemlösning och ansvarstagande och är något de flesta organisationer gynnas av.

Eva ger chef och medarbetare inspiration till hur den egna förmågan till självledarskap kan övas upp.

Utveckling av ledningsgrupper