Fredrik Nornvall

Specialområde: Förändringsledning, Interimschef, Genomlysningar

Drivkraft: Att synliggöra förändringsbehov och ge råd kring samarbetsformer, strukturer, arbetssätt som ökar måluppfyllelse och sparar pengar för kommunen.

Antal år som konsult: 10

Varför Public Parter: Att använda resurser effektivt är alltid viktigt för offentligt finansierade organisationer. Public Partner kan visa att det i samarbete med oss går att åstadkomma förändringar som spelar roll för ekonomi, medarbetarglädje och leveransen till medborgarna.

RESURS INOM:

Förändringsledning och organisationsutveckling
Offentliga organisationer behöver ständigt förnya sig för att kunna leverera inom ramen för det demokratiska uppdraget. Hur kan organisationen effektivt möta välfärdsuppdraget?

Behöver du se över eller redan vet att det behövs förändring är Fredrik en medspelare som kan leda förändringen, ge dig konkreta råd och handlingsstrategier.

Interimschef och ledningsstöd
Ibland uppstår det glapp på chefspositioner. Det kan bero på rekrytering eller krav på nya grepp i ledningsfunktionen. Ibland sker det snabbt och samtidigt behöver verksamheten rulla på i vardagen.

Om du och organisationen behöver en erfaren linjechef som kan ta ansvar både för vardagen och för att organisationen förflyttas framåt, kan Fredrik vara den resurs du behöver.

Kommunal förvaltning och politiska organisationer
Det kommunala välfärdsuppdraget är brett. Socialtjänst, samhällsbyggnad, skola, vård- och omsorg och kultur och fritid är några centrala områden. Därtill finns stödprocesser som exempelvis HR, ekonomi och säkerhet. Uppdraget spänner både över förvaltningen och den politiska organisationen.

Fredrik har erfarenheter från de flesta områden i en kommun. Oavsett om du behöver dyka ner i något specifikt sakområde eller behöver stöd i att få delarna att hänga ihop med helheten är Fredrik en resurs som är trygg att ha vid sin sida.