Malin Danielsson

malin@publicpartner.se 072 702 21 18

Specialområde: Ledarutveckling, Processledning, Pedagogisk verksamhet

Drivkraft: Att i komplexa system bygga kvalitet i mötet med andra. Genom att värna om goda relationerna utvecklas vår kollektiva potential.

Antal år som konsult: 10

Varför Public Partner: Ett sammanhang med respekt, samskapande och vilja att bidra till varandras framgång.

RESURS INOM:

Ledningsgruppens arbete
Behöver du förflytta din ledningsgrupp från att vara ett informationsforum till ett effektivt team där ett + ett blir mer än två och där gruppmedlemmarna får förutsättningar att bidra till hela organisationens framgång?

Malin bidrar till att göra din ledningsgrupp skickligare genom att tydliggöra det gemensamma uppdraget, klargöra roller och identifiera vilka frågor som särskilt vinner på att hanteras i just ledningsgruppen. Härigenom skapas förutsättningar för ett tillitsfullt teamarbete där medlemmarna både kan och vill bidra i det större sammanhanget.

Processledning
Visionsarbeten, strategigenerering, situationsanalys inför förändringsarbete, förbättrat samspel mellan stab och linje eller mellan politik och tjänstepersoner är några exempel på när människor behöver samlas i större sammanhang och engageras i gemensamma frågor.

Malin är duktig på att få fatt i de svåra frågorna och genuint nyfiken på det som av olika skäl inte lirar. Med engagemang och erfarenhet faciliterar hon grupper för att åstadkomma samskapande och förflyttning.

Pedagogisk verksamhet
Bakom goda skolresultat ligger oftast ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar hela verksamheten och som driver all kraft i samma riktning. Utmaningar handlar ofta om att säkerställa en god analys på enhetsnivå samt att rikta ljuset mot utveckling som påverkar kvaliteten i undervisningen. Det är här det avgörs!

Malin har erfarenhet och verktyg som kan hjälpa din kommun att få syn på de områden som är viktiga för er att hantera och bidra till att ni på ett systematiskt sätt kanalisera resurser och insatser där de bäst behövs för att nå goda resultat.