Ann-Sofie Hedenström

Specialområde: Förändringsledning, gyllene zonen, politiska processer

Drivkraft: Att få vara få vara en del av något viktigt, något äkta och något som gör skillnad i människors vardag.

Antal år som konsult: 1 år. 20 år inom offentlig sektor varav 15 år som chef

Varför Public Partner: I Public Partner får jag möjlighet att vara en del av demokratibranschen i ett företag med en genuin värdegrund och medverka till samhällsutvecklingen inom offentlig sektor.

RESURS INOM:

Förändringsledning kopplat till styrning och ledning
Är din organisation i behov av en förflyttning där både struktur och kultur behöver jobbas med? I Ann-Sofies erfarenhetsbank finns allt från framtagande av styrmodell, strategisk näringslivsutveckling, översiktsplanering, utveckling av det digitala ledarskapet till strategiska HR-frågor. Hon har under årens lopp arbetat med förändringsledning i en mängd olika sammanhang.

Kvalificerat ledningsstöd (interim)
Organisationer behöver ibland av olika anledningar ta in intermimschefer. Det kan var under en rekryteringsprocess när tjänsten står vakant men det kan också handla om att ett tillfälligt chefskap är den bästa lösningen för att jobba med en förändringsresa eller att bryta en osund kultur.

I Ann-Sofie får ni en ledare som på ett tryggt sätt kan driva processen framåt, skapar lugn och delaktighet samtidigt som hon vågar fatta beslut och krydda allt med empati och arbetsglädje.

Utrednings- och utvecklingsuppdrag
Offentlig sektors bredd är fantastisk. Med sin långa erfarenhet på olika poster har Ann-Sofie en bred och generell kunskap om offentlig sektor och därmed en förmåga att kunna utföra utrednings-och utvecklingsuppdrag inom de flesta av en kommun eller regions ansvarsområden.

Administrativa och politiska processer
Nämndhantering och ärendehantering brukar sägas vara demokratibranschens blodomlopp. Ann-Sofie har stor kunskap och lång erfarenhet av processer som nämndprocess, ärende- och informationshantering samt rollfördelningen mellan politik och förvaltning i dessa processer.

Ann-Sofie kan såväl utbilda i kommunallagen, offentlighet- och sekretesslagstiftningen och GDPR som att se över och ge förslag på förbättringar på din kommuns eller regions hantering av dessa processer.