Ingela Netz

Specialområde: Ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete, förändringsprocesser

Drivkraft: Att få bidra till att människor, enskilt och i grupp, kan, vill och vågar lära och utvecklas och därmed ta ett aktivt ansvar för vårt gemensamma samhälle.

Antal år som konsult: 3 år som konsult och 19 år i offentlig sektor.

Varför Public Partner: Kombinationen av bredd och djup i vår samlade kompetens och erfarenhet, en stark tro på att vi blir bättre – och därmed gör våra uppdragsgivare och kunder bättre – tillsammans, och ett tydligt moraliskt syfte.

RESURS INOM:

Pedagogisk verksamhet
I komplexa verksamheter behövs tydliga processer och gemensam riktning för att organisationen ska lyckas i sitt uppdrag. Att veta sitt varför, systematiskt samla relevanta data och göra korrekta analyser och prioriteringar sparar både tid och pengar i skolorganisationer.

Med 20 år i samhällets tjänst har Ingela genom eget arbete, akademiska studier och aktivt deltagande i det samtalet om skola och skolsystem skaffat sig kunskaper och verktyg som hjälper din kommun, på alla nivåer i styrkedjan, att utveckla och bibehålla ett systematiskt kvalitetsarbete som gör faktisk skillnad för barns och elevers lärande.

Interimschef och ledningsstöd
Ibland uppstår det glapp på chefspositioner, under en rekryteringsprocess eller på grund av hastiga förändringar i organisationen. Kanske behöver verksamheten bara stöd att rulla på, kanske är det läge att genomlysa organisationen, strukturen och kulturen med andra ögon.

När din verksamhet behöver en erfaren linjechef som kan ta ansvar för vardagen och samtidigt kratta i manegen för din långsiktiga ledningslösning, kan Ingela vara den resurs du behöver.

Processledning
Hållbart förändringsarbete kräver kunskap om, och förståelse för, mellanmänskliga processer likväl som klar kommunikation, tydliga mål, strukturer och roller. Nulägesanalys, visionsarbete, relationer och kollegialt lärande är några av de faktorer som spelar roll för framgången.

Ingela är erkänt duktig på att, med nyfikenhet och lyhördhet för den specifika kontexten hos uppdragsgivaren, skapa begriplighet och sammanhang i komplexa uppdrag. Med sin erfarenhet och kompetens kring både teori och metod har hon förmåga att skapa tillitsfulla lärande sammanhang där bestående förändring blir möjlig.