Mikael Nissén

Specialområde: Ledningsstöd, Genomlysning och utredning, Ledningsgruppsutveckling

Drivkraft: Att stödja chefer och medarbetare att få organisationen/ledningsgruppen/medarbetargruppen att, på riktigt, jobba mot samma mål och på så sätt öka motivation, arbetsglädje och förbättra resultatet.

Antal år som konsult: 2. 15 år inom offentlig sektor, 12 som chef inom arbetsmarknadsområdet

Varför Public Partner: Att använda resurser effektivt är alltid viktigt för offentligt finansierade organisationer. Public Partner hjälper din organisation att åstadkomma effektivt användande av resurser med BIBEHÅLLEN kvalitet för invånaren/brukaren.

RESURS INOM:

Ledningsstöd och interim
Ibland uppstår det behov av tillfälliga chefslösningar vilka kan bero på rekrytering eller krav på nya grepp i ledningsfunktionen. Inte så sällan sker detta snabbt samtidigt som verksamheten behöver rulla på i vardagen. Om du och organisationen behöver en erfaren linjechef som kan ta ansvar både för vardagen och för att organisationen förflyttas framåt, kan Mikael vara det ledningsstöd eller den interimschef du behöver.

Chefsrollen i offentlig sektor är mångfacetterad och komplicerad och då är det viktigt att ha en speaking partner att lita på, som ställer de jobbiga och utvecklande frågorna, en coach. Mikael har erfarenhet som mentor och coach åt både nya och mer erfarna chefer, dels som chef för chefer, dels som konsult.

Genomlysning och utredning
Då och då händer det att offentliga organisationer behöver nya ögon som belyser verksamheten, ser potentiella utvecklingsmöjligheter och som föreslår konkreta förändringar för att exempelvis öka möjligheten till intern och extern samverkan. Från roller som projektledare av kommunövergripande projekt och centralt placerad utvecklingsstrateg i kommunorganisationen har Mikael värdefulla erfarenheter och reell kompetens att både genomföra själva genomlysningen med förslag till förändring/utveckling och att leda efterföljande utvecklingsprojekt.

Mikael har sin expertis inom det kommunala arbetsmarknadsområdet där han innehaft flera chefsroller såväl som utvecklarroll med tydliga uppdrag att utveckla verksamheten och organisationen.

Ledarskap och ledningsgruppsutveckling
Offentliga organisationer behöver ständigt förnya sig för att kunna leverera inom ramen för det demokratiska uppdraget. Hur kan organisationen effektivt möta framtidens välfärdsuppdrag? Mikael har en gedigen erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete från sina roller som linjechef men också från rollen som konsult och kan ta din ledningsgrupp till nästa nivå eller stödja organisationen i resan mot ännu högre kvalitet för invånarna.

Att leda en ledningsgrupp kan vara en utmaning även för den mest erfarna chefen och att utveckla en grupp man själv är en del av kräver en genomtänkt strategi och ett gott hantverk. Mikael har under 10 år lett olika ledningsgrupper och kan handleda och coacha dig i ditt arbete med din ledningsgrupp.