”I huvudet på VD” – styrning och ledning + AI = Sant

Stockholm 2023-03-17. Styrning och ledning + AI = SANT.

Nyss såg jag att den nya språkmodellen i Open AIs GPT-4-teknik kommer som ett nästa naturligt steg att integreras i Microsoft 365 framöver för att stärka individers och gruppers produktivitet (det är lite av kärnan och röda tråden i Microsofts utvecklingsresa från Bill Gates dagar och framåt).

”Microsofts nya jättelansering, Copilot, innebär att människor ska få AI-assistans att skapa dokument i Word, mejl i Outlook, presentationer i Powerpoint och göra beräkningar i Excel. ”En ny era i datoriseringen inleds i dag”, säger Satya Nadella under presentationen.” (idg.se).

Det här exemplet och annat som redan sker innebär att vi som tjänstesamhälle är på väg in i AI-drivna digitala arbetsmiljöer och AI-drivna digitala tjänster som på många sätt öppnar upp för nya möjligheter att möta välfärdsutmaningarna som vi står inför samtidigt som det kommer att utmana invanda mönster och ”sanningar” inom styrning och ledning av verksamheter. En del kommuner är redan på väg in i medvetna satsningar på AI-lab där man testar hur AI kan bidra till förebyggande, ”upptäcka tidigt” eller optimerande åtgärder och utveckling av olika slag i kommunens verksamheter medan andra väljer att avvakta.

Jag tänker att Sveriges kommunkarta följer en normalfördelningskurva när det gäller att ta till sig AI som en naturlig komponent i verksamheterna. En del är tidigt ute och ger sig i kast med att utforska den nya tekniken, kanske utan att veta så mycket om konsekvenser framöver, medan andra är försiktiga och avvaktar.

Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att skapa förutsättningar för medvetna beslut och att hela tiden hålla balansen mellan möjligheter med AI i alla organisationer och hur vi utvecklar styrning och ledning för att behålla kontroll, ägarskap, samarbete och arbetskultur. Det är genom denna balans som det blir ett möjliggörande verktyg för verksamhetsutvecklingen framöver.

En sak som är helt säker i alla fall och det är att den tekniska utvecklingen går snabbt framåt så det som var sant igår kanske inte gäller idag. Därför behöver alla – oavsett roll i verksamheten – som är involverade i att skapa ny verksamhetsutveckling inför imorgon och i övermorgon utforska vilka möjligheter som finns, hur man drar nytta av möjligheter och undviker hot. Ett tips för att på några minuter få lite grepp om myter och sanningar kring AI sammanfattas i denna video från Andreas Ekström (engelska).

What we’ve got wrong about AI • Keynote speaker Andreas Ekström

Hur kan man skapa medvetenhet om möjligheter och hot kring AI i kommuners framtida styrning och ledning?

Jo, genom utbildning och testning, AI-labb och lära av andra.

Hur kan man skapa förutsättningar för sin egen verksamhetsutveckling framöver?

Jo, genom att inleda samarbeten med andra och dela på insikter, inspiration, erfarenheter, kompetenser och teknik.

Hur kan man skapa driv i utvecklingen i alla verksamheter och omvandla idéer till verklighet?

Jo, genom att utveckla styrning och ledning så att den blir AI-anpassad, rusta ledarskapet med t ex förändringsledning och dela så mycket som möjligt mellan verksamheterna i kommunen.

Hur kan man tänka kring AI, styrning och ledning framöver?

Jo, det är en långsiktig utveckling som sker successivt med prioriteringar och portföljstyrning utifrån helhet och sammanhang i fokus. Och som Microsoft konstaterar ovan, AI-teknik är inte något som man väljer eller inte, det är något som sköljer över organisationen vare sig man vill eller inte.

 Slutligen så uppmanar jag alla ledningsgrupper att tillsammans titta på sin egen utvecklingssituation utifrån helhetenoch göra bedömningen om ni har förutsättningar för att ge er ut på resan (1) eller om ni kommer att tvingas sitta kvar som anti-AI-dinosaurier ett tag till (2).

Ett tips: Anlita Public Partner som processkunnig reskamrat (1 ovan), alternativt som stöd i ett kulturellt förändringsarbete med fokus på ledningsgruppsutveckling (2 ovan).

Ha en fin helg.

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]