”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått.

Public Partner grundades 2010 vilket innebär att vi har varit med ett tag. På vår resa har vi byggt upp och utvecklat allt det som idag utgör Public Partner. Konsulter har kommit och gått. Vi har hela tiden strävat efter att optimera vår verksamhet i förhållande till den logik som styr våra uppdragsgivare. Nu har vi precis avslutat det första halvåret i vårt pågående räkenskapsår som är brutet och löper från september 2022 till augusti 2023. När jag tittar in bland våra uppdrag så hittar jag en hel del intressant. Vi har till exempel så här långt bidragit med konsultinsatser på 84 kunder varav 73 stycken är kommuner. Det är ett kvitto på att vi håller oss till vårt fokus: ”genom vårt samhällsengagemang och värdeskapande är vi den självklara partnern till ledare och chefer inom kommunal och regional sektor, som vill mer”.

Våra konsultinsatser kretsar kring att utveckla styrning och ledning i olika former hos de målgrupper som vi fokuserar på. Några exempel: vi är är engagerade i att utbilda och rusta förtroendevalda inför fortsättningen av mandatperioden, vi genomför konsultinsatser för att utveckla effektiva och ändamålsenliga offentliga tjänster, utforska styrkedjor och utveckla organisationer och vi är engagerade som kvalificerat interimistiskt konsultstöd som bidrar till att driva processer och verksamheter framåt.

Hur kan man som konsultverksamhet komma hit kan man ju undra? Under 13 år har vi utvecklat vår konsultverksamhet med ett starkt fokus på att förnya och förändra styrning och ledning i offentliga verksamheter, företrädesvis tillsammans med kommunledningar runt om i Sverige. När jag reflekterar kring det hittar jag två kritiska framgångsfaktorer som jag tänker är avgörande för att lyckas och som tillsammans skapar en perfekt cirkel för vår pågående utveckling, nämligen visdom om marknaden och visdom om att utveckla en relevant konsultverksamhet.

Visdom om marknaden kommer från ett starkt fokus på vår marknad genom alla år. Vi jobbar mycket med kommunledningar, även om alla ledare och chefer i offentligt finansierade verksamheter är välkomna. Det senaste halvåret har vi t ex hjälpt 73 kommunledningar med rådgivning kring strategisk ledning, att lösa sociala problem i verksamheten samt att bistå med utveckling av styrning och ledning. I och med detta fokus så bygger vi successivt upp en visdom om marknaden, dess behov, särdragen i framgångsrikt ledarskap i just denna miljö samt kunskap om faktiska utvecklingssituationer.

Visdom om att utveckla konsultverksamhet som är optimerad mot den marknad som vi fokuserar på. Vi utvecklar våra arbetssätt och samarbeten mellan konsulter i sammansvetsade team som hjälper våra uppdragsgivare i framåtsyftande uppdrag. Vi investerar runt 250 dagar per år i vår gemensamma kompetensutveckling för att utveckla oss och vår företagskultur. Vår organisationslogik bygger på en innovativ modell där teamet hela tiden formar sig själva och sina leveranser efter den aktuella situationen och sammanhanget – något teamen gör tillsammans med uppdragsgivare och dess organisation. Det handlar alltså om anpassningsförmåga och att skräddarsy leveranser och lösningar efter respektive uppdragsgivares förutsättningar. Detta är kärnan i den konsultmotor som utgör Public Partner.

Min bild kring vad som är speciellt med Public Partner handlar om att kombinera visdom om marknad med visdom om att utveckla en konsultverksamhet i en perfekt cirkel. Kännedom om marknaden föder konsultverksamheten som föder marknaden och så vidare, i en perfekta cirkel som är den motor och den symbios mellan oss och våra kunder som utmanar och utvecklar oss över tid. Det finns inga genvägar. Det är den perfekta cirkeln som skapar förutsättningar för den långsiktigt hållbara och självklara partnern till ledare och chefer i kommuner och regioner som vill mer.

Ha det fint och glöm inte att ha kul under tiden när du utvecklar samhället in i framtiden, oavsett vilken roll du tar i den resan!

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]