Mats Carlström

mats@publicpartner.se 072 741 48 77

Specialområde: Samspel mellan politik och förvaltning, ägar-/bolagsstyrning, strategi- och organisationsanpassningar

Drivkraft: Jag brinner för att utveckla självstyrets villkor och att inom den ramen ge aktörer möjlighet att konkretisera sin vilja och vision för att nå gemensamma resultat.

Antal år som konsult: 17

Varför Public Partner: Public Partner ger mig möjlighet att stödja förbättringen av offentlig sektor, organisationer och företag med samhällsuppdrag, ger mig en plats att växa, som konsult och person – tillsammans, i ett stimulerande sammanhang och företag samt ger mig en självklar plats i bygget av koncept, metoder och erbjudanden – i nära samarbete med våra kunder.

RESURS INOM:

Samspel mellan politik och förvaltning
Regioner och kommuner står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och ekonomi. Dessa utmaningar är än mer relevanta idag än tidigare och ställer särskilda krav på nya arbetssätt.

Genom att etablera nya mötesplatser och förtydliga processer som stödjer önskat arbete mellan politisk ledning, opposition och tjänstepersonledning kan ni tillsammans växla upp arbetet i styrprocesserna.

Mats har lång erfarenhet av avancerad processledning i svåra frågor och i utvecklingen av roller i samspelet mellan linje och stab och mellan förtroendevalda och tjänstepersoner/profession.

Utveckla ert styrelsearbete
Kommunala bolagsstyrelser bemannas oftast av förtroendevalda. Det kan vara en utmaning att som styrelseledamot förstå sin roll i bolagets kontext och att lämna partipolitiken utanför styrelserummet. Samtidigt blir det i tider av snabba förändringar allt viktigare med en styrelse som har förmåga att höja blicken, tydliggöra riktning och driva utveckling. En trygg grupp som tar gemensamt ledarskap och där styrelseledamöters enskilda kompetenser tas till vara blir framgångsfaktorer.

Mats har verktyg som är användbara när väljarnas resultat har gjort det svårt att nå fram till beslut i vitala frågor. Men också för att öka vitaliteten i utvärdering av det som är gjort och i planeringen av det som ska komma.

Översyn/utredning av offentliga verksamheter
Kraven på effektiv verksamhet och önskan om att optimera resurser driver ofta fram en önskan om att se över hur verksamheten är organiserad eller hur arbetssätt och förhållningssätt kan utvecklas.

Mats hjälper er att reda i frågor som: Vad är vi bra på? Vad är vi dåliga på? Vad är dyrt och vad är billigt hos oss – och vad gör vi åt det?

Mats hjälper er att öka effektiviteten genom få många att omfamna riktning och skapa stödjande förhållningssätt i förändringsarbetet.