”I huvudet på VD”

Jag heter Krister Högne och är VD och konsult på Public Partner. Via den här bloggen delar jag med mig av några tankar som snurrar i mitt huvud och som behöver komma ut. Dessutom försöker jag sammanfatta mina tankar i veckorapporter, i form av några nedslag i vår verksamhet.

Tankarna är mina egna på gott och ont, men givetvis i perspektivet av att jag representerar Public Partner.
Vårt fokus är att erbjuda kvalificerat konsultstöd till ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag med samhällsuppdrag, så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

När vi pratar om styrning och ledning så menar vi att på djupet förstå den utvecklingssituation som vår uppdragsgivare behöver navigera i, den styrning och struktur som krävs för att göra det samt hur samarbete, ledarskap och kulturen i organisationen skapar de resultat som man önskar. Vi menar att balanspunkten mellan strategi, struktur och människor är en kritisk framgångsfaktor när man ska utveckla sin styrning och ledning.

Vår övergripande tanke med vår konsultgärning är att förändra världen och ha kul under tiden. Jag tänker att förändra världen står för att vi hela tiden strävar efter att vår uppdragsgivare ska bli lite bättre i sina uppdrag och i sitt sammanhang när vi har varit där och att ha kul under tiden handlar om att säkerställa en företagskultur, ett sammanhang, där alla konsulter känner lust och mervärden att vara nyckelspelare hos just oss. The sky is the limit.

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]