Public Partner: Partner för att jobba med dina strategiska, sociala och ekonomiska utmaningar

Vi på Public Partner hjälper chefer och ledare att lösa strategiska, sociala och ekonomiska utmaningar i sina ledningssystem så att de kan skapa goda resultat och tydliga effekter i en föränderlig värld. Vårt arbetssätt präglas av att skapa miljöer med hög grad av medskapande genom inkluderande metoder för de grupper och organisationer som vi verkar i.

Medskapande och inkluderande metoder

Genom våra insatser bidrar vi till samhällsförbättringar. Vi får stora förtroenden och möter svåra problem som kräver hög kapacitet. Därför träffas alla våra konsulter på Hornsgatan 1 i Stockholm varje månad för intensiv träning och utveckling, för att bli ännu bättre partners till organisationer med samhällsuppdrag. Vårt arbete påverkar många människors möjligheter att ta del av välfärdssamhällets offentliga tjänster, och vi gör det på ett sådant sätt att vi ser till att ha roligt under tiden.

Ett lagspel för samhällsutveckling

Vi arbetar utifrån en branschlogik som ett lagspel, där vårt lag heter Public Partner. Genom att kombinera olika kompetensprofiler från oss och våra samarbetspartners belyser vi frågeställningar och utmanar varandra ur flera perspektiv, vilket möjliggör att vi kan ta oss an mer komplexa problem och skapa ännu bättre resultat tillsammans med våra uppdragsgivare.

Exempel på våra uppdrag

Under det gångna året har vi hjälpt ett hundratal uppdragsgivare med utveckling och förändring runt om i vårt avlånga land och i olika komplexa situationer. Här är några exempel:

Stöd till kommundirektörer: Vi har erbjudit grundläggande förutsättningar, verktyg och stöd för att bli framgångsrik i sin yrkesroll som chef i kommun. Vi har träffat ett hundratal kommundirektörer runt om i landet i problemlösning, arbetat tillsammans med Kommundirektörsföreningen och SmåKom avseende arbetsförutsättningar för kommundirektörer samt levererat vårt toppledarprogram Next. Vi har även jobbat i ett antal situationer kring att stärka samspelet mellan politisk ledning och tjänsteledning, den så kallade gyllene zonen.

Organisationsförflyttningar och förändringsprocesser: Vi hjälper organisationer från vision till verklighet genom genomlysningar och organisationsöversyner för att skapa gemensamma bilder av nulägen, styrkor och möjligheter samt som aktivt förändringsstöd. Vi har till exempel jobbat med kommunledning, mål och budget, ärendehantering, ägarstyrning av kommunala bolag, koncernstyrning, processorientering, samhällsbyggnadsprocessen, digitaliseringsprocessen, skolledning, ledningskedjor och ledningssystem, ledarskapsutveckling, social välfärd och i samverkan mellan olika kommuner.

Utbildningsinsatser: Vi rustar chefer och ledningssystem med kompetenser inom ledningskedjor, generativ AI, digitalisering och förändringsledning för att modernisera arbetssätt och effektivisera leveransen av offentliga tjänster. Vi har till exempel jobbat med att LG-utbildning, rusta chefers om leder chefer, ledarskapsprogram, chefsforum, träningsläger förändringsledning för chefer,  generativ AI för chefer, ägarstyrning för kommunala bolag, träningsläget för styrelser, med mera.

Sommaravslutning och batteripåfyllning

För att runda av inför sommaruppehållet hade vi vår traditionsenliga sommaravslutning, denna gå besökte vi Artipelag, en internationell mötesplats för konst, god mat, events och konferenser i skärgårdsmiljö i södra Stockholm. Där fick vi bland annat uppleva ett guldägg som pryder sin plats längs strandkanten.

Guldägget på Artipelag

Redo att bistå

Om du behöver stöd i att lösa strategiska, sociala och ekonomiska utmaningar och skapa resultat som gör dig framgångsrik, tveka inte att kontakta oss. Sitter du med ett skav här och nu så behöver du inte känna dig ensam. Vi kan dämpa det genom att förbereda en plan som vi sedan tar tag i när vi är tillbaka i augusti. Vi är helt enkelt redo att bistå dig.

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]