Utbildning i en ny tid – hur klarar skolan sitt samhällsuppdrag?

Den 29 januari genomförde Stadsmissionens Skolstiftelse och Atvexa seminariet – Utbildning i en ny tid – hur klarar skolan sitt samhällsuppdrag?

Det var fullt hus hos Public Partner med intressanta samtal om demokrati, tillit och delaktig i samhällsutvecklingen. I en tid präglad av snabba förändringar och ökad osäkerhet är skolans samhällsuppdrag uppdrag mer betydelsefullt än någonsin tidigare. Många intressanta diskussioner om hur dagens unga kan vara med och påverka samhällsutvecklingen och skolans viktiga roll i att värna demokratin. I panelsamtalen medverkade:

  • Erik Amnå, professor emeritus, Örebro universitet
  • Linda Aveling, förskollärare och pedagogista, Unike
  • Maria Caryll, chef utbildningssektionen, SKR
  • Jonny Nilsson, lärare, Grillska Gymnasiet Eskilstuna
  • Maja Sjögren, ordförande, Elevernas riksförbund
  • Hugo Wester, undervisningsråd, Skolverket

AKTUELLT

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.