Prenumerera på PP-coachen – 1:a linjen!

Coachning när du behöver den, där du behöver den och så som du behöver den!

Ibland uppstår ett behov av att bolla med någon hastigt, kanske föranlett av en händelse som är svår att förutse.

PP-Coachen 1:a linjen är en tjänst som innebär att du som chef köper ett visst antal timmars coaching, fria att använda på det sätt du anser lämpligt. Beroende på paket kan det vara samtal på telefon, ett teamsmöte eller på plats. Det kan vara du själv, någon av dina medarbetare, en ledningsgrupp eller en enhet som abonnerar.

PP-Coachen 1:a linjen erbjuds främst till enhetschefer och specialister. Coach och klient bestämmer tillsammans struktur och rutiner för coachningen.

PP-Coachen 1:a linjen – tre paket

Public Partners samlade erfarenheter, kunskaper och kompetenser inom styrning och ledning i offentligt finansierade organisationer ger oss en särskild förståelse för chefer, ledningsgrupper och specialisters utmaningar. Något vi gärna tillgängliggör för den som använder PP-Coachen 1:a linjen.

Verkar det här intressant? Vill du veta mer?

Mikael Nissén

072 324 70 58
Läs mer

Coaching för oss

För Public Partner innebär coaching ett följsamt men utmanande stöd i syfte att öka självinsikt, förmågor och den coachades kunskap om sig själv. Att bli coachad innebär att bli utmanad i sina tankar och känslor, att reflektera över sig själv.

Coachingen kan vara av allmän karaktär, alltså röra sig kring stora frågor men den kan också vara mer specifik kring ett avgränsat område såsom stöd inför en presentation eller en särskilt viktig ledningsgrupp.