Public partner växer ännu mer – och välkomnar Elin Brunell!

”Jag är glad att kunna välkomna Elin Brunell som ny konsult hos oss. Elin bär med sig kunskap om både statlig och kommunal verksamhet och kan med sin erfarenhet, lyhördhet och sitt engagemang vara med och leverera på vårt viktiga uppdrag med att stödja och utveckla samhällskritiska funktioner” säger Krister Högne, VD i Public Partner.

Elin Brunell, ny konsult hos Public Partner.

”Jag brinner för offentlig förvaltning eftersom den är en så viktig hörnsten i en välfungerande demokrati. Det känns så roligt att få kliva in i en roll där jag får möjlighet att bidra till välfärden på ett nytt sätt. Jag ser fram emot att möta kommuner regioner och statliga myndigheter i de frågor som är viktiga för dem och deras målgrupper. Det känns inspirerande att göra detta på Public Partner där det finns både en djup kunskap om och ett genuint engagemang för offentlig sektor. Det känns fint att börja på ett bolag där man gärna delar med sig av sitt kunnande till varandra så att man som kund möter den samlade kompetensen hos Public Partner.”, säger Elin Brunell.

Public Partners uppdrag är att erbjuda kvalificerat konsultstöd till offentligt finansierade organisationer och företag så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

För mer information, kontakta Krister Högne, VD Public Partner
krister@publicpartner.se alternativt 073-0208432.

AKTUELLT

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.