Patrik Linder – välkommen som konsult till Public Partner

Public Partners uppdrag är att för ledningar i offentligt finansierade organisationer och företag erbjuda kvalificerat konsultstöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

”Jag är glad att kunna välkomna Patrik Linder som ny konsult hos oss för att vara med och leverera på vårt viktiga uppdrag med att stödja och utveckla samhällskritiska funktioner” säger Krister Högne, VD i Public Partner.

”Utan att överdriva kan jag säga att jag älskar offentlig verksamhet. Att verka i demokratibranschen och särskilt i gränssnittet mellan politik och tjänstepersonsorganisationen är det jag vill göra i resten av mitt yrkesliv på något sätt. Nu får jag fortsätta att göra det utifrån en ny plattform, nämligen tillsammans med alla konsulter, kompetens och erfarenhet som finns i Public Partner” säger Patrik Linder.

Patrik Linder.

Patrik Linder.

Patrik börjar i Public Partner i september då han närmast kommer från en anställning som avdelningschef i Eslövs kommun.

För mer information, kontakta Krister Högne, VD Public Partner
krister@publicpartner.se alternativt 073-0208432.

AKTUELLT

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.