Veckobrev 5 augusti 2022

De flesta konsulter i Public Partner är fortfarande på semester och laddar batterierna, men nu börjar jobbet pocka på efter en skön ledighet. Några konsulter har dock varit i full tjänst under hela juli i viktiga uppdrag som påverkar människors vardag.

Sommarperioden är även tid för reflektion och i mitt huvud snurrar det tankar om att ledarskap i offentliga organisationer är ytterst konkret och kan vara skillnaden mellan framgång och bra, effektiva leveranser eller en dålig arbetsmiljö, samarbetssvårigheter och slöseri med resurser. Man kan lätt förledas att tänka ”hur svårt kan det vara”, men alla som tänker lite mer på djupet och är genuint nyfikna på förutsättningar i praktiken kommer antagligen att inse att ledarskap, anpassnings- och samarbetsförmåga är muskler som hela tiden måste tränas och hållas i trim. Man kan inte kopiera vad andra gör utan helt enkelt skapa kontroll över sin egen situation, utifrån sammanhang, kultur, arv och förväntningar i ens omedelbara närhet. En annan dimension är att väga in typ av ärendeflöden som organisationen ska hantera i sitt uppdrag. Är det regelbaserad myndighetsutövning eller är det ytterst kvalificerade professionella bedömningar som styr hur ärenden ska hanteras på ett framgångsrikt sätt? Är det enkla, komplicerade eller komplexa problem som ska lösas? Dessa förutsättningar påverkar strategier för styrning och ledning. Det är dessutom vad vi i Public Partner funderar på varje dag i vårt jobb. Som konsult hos oss så är man inne i uppdrag och möjliggör framgångsrik utveckling och/eller anpassning mitt inne i kundorganisationens själ. Det är ett jobb som kräver tillit och förtroende mellan människor. Och erfarenhet och mod.

Näst-nästa vecka samlas vi för att dra upp vår gemensamma plan för kommande höst- och vårtermin. Denna gång kommer vi att vara på Vikbolandet nära havet. Då är det fokus på vårt eget ledarskap samt vår anpassnings- och samarbetsförmåga. Vi kommer att Lyssna, Fundera och Agera så att vi säkerställer att Public Partner även fortsättningsvis är en relevant, professionell och förtroendefull partner till ledare i offentligt finansierade organisationer och som vill utveckla sin styrning och ledning.

Jag är också glad att konstatera att vår senaste konsult i Public Partner Ann-Sofie, som började skarpt denna vecka redan börjar bli uppbokad av våra kunder och är med i flera anbudsprocesser. En kritisk framgångsfaktor för alla nya konsulter är att lyckas komma in och bli en del av Public Partners kärna. Eftersom vi är en kultur- och värderingsstyrd organisation som hela tiden anpassar oss efter vår marknads aktuella utvecklingssituationer så är det inte alltid så lätt. Vår metod för att underlätta för det är att satsa ordentlig på mentorskap där någon får ett särskilt ansvar att bistå ny konsult med ”onboarding”. När jag kom in på vårt kontor denna vecka så var mentorsprocessen i full gång. Då blev jag glad. Det lovar gott för framtiden.

Slutligen ett litet tips. Nu när de förtroendevalda är fullt upptagna med att söka nya mandat hos väljarna är det kanske den perfekta tidpunkten att se över din styrning och ledning, kanske få några oberoende ögon på dina planer framöver. Helt enkelt för att ligga steget före vad som komma skall. I så fall finns det en bra startpunkt för det. Kolla in våra konsulter här. Ha det så fint i uppstarten av höstterminen. Jag är säker på att vi alla kommer att ställas inför vägval och situationer som vi idag inte kan se. Då är det bra att ha en god anpassningsförmåga.

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]