Vi är Public Partner.

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen, det vill säga insikten om att allt hänger ihop. För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden.

KRISTER HÖGNE, VD

E-post: krister@publicpartner.se
Telefon: 073-020 84 32

MATS CARLSTRÖM

E-post: mats@publicpartner.se
Telefon: 072 – 741 48 77

ÅKE CHADELL

E-post: ake@publicpartner.se
Telefon: 073–688 40 31

Helena Sjöholm

HELENA SJÖHOLM

E-post: helena@publicpartner.se
Telefon: 073-838 80 62

EVA LAGBO BERGQVIST

E-post: eva@publicpartner.se
Telefon: 070 – 292 23 12

SOFIA SPOLANDER

E-post: sofia@publicpartner.se
Telefon: 070 950 15 03

PATRIK LIDSTRÖM

E-post: patrik@publicpartner.se
Telefon: 0733 – 22 01 08

Roland Lexen

ROLAND LEXÉN

E-post: roland@publicpartner.se
Telefon: 070-653 04 02

Tove Strömberg

TOVE STRÖMBERG

E-post: tove@publicpartner.se
Telefon: 070-310 46 90

ANNA DREVENSTAM

E-post: anna.d@publicpartner.se
Telefon: 070 – 544 68 01

ANNA SANDBORGH

E-post: anna.s@publicpartner.se
Telefon: 070-549 43 11

TORSTEN SJÖSTRÖM

E-post: torsten@publicpartner.se
Telefon: 070 – 632 17 00

Malin Danielsson

MALIN DANIELSSON

E-post: malin@publicpartner.se
Telefon: 072 – 702 21 18

Mikael Gustavsson Roxell

MIKAEL GUSTAVSSON ROXELL

E-post: mikael@publicpartner.se
Telefon: 070-314 20 15

Stefan Sorpola

STEFAN SORPOLA

E-post: stefan@publicpartner.se
Telefon: 076-880 58 64

Fredrik Nornvall

FREDRIK NORNVALL

E-post: fredrik@publicpartner.se
Telefon: 073-988 67 42

Catharina Lilja

CATHARINA LILJA

E-post: catharina@publicpartner.se
Telefon: 070-618 61 42

Associerade konsulter

Plats för utvecklande möten.

Public Partner har sitt säte vid Slussen i Stockholm, i korsningen Hornsgatan-Götgatan. Adressen är Hornsgatan 1.

Det är en mötesplats snarare än ett konsultkontor, en plats där våra kunder och samarbetspartners träffar oss och varandra, lånar ett rum för ett ledningsgruppsmöte eller deltar i någon av våra aktiviteter, En plats, helt enkelt, som stimulerar till kreativa samtal och utvecklande möten.

HITTA OSS