”I huvudet på VD”, 7 oktober 2022

Hösten är igång och motorn i Public Partner, det vill säga alla våra konsulter är igång ordentligt. I huvudet snurrar det lite tankar om vikten av relation och en del stolthet när jag utvärderar nuläget i Public Partner.

Vår marknadsposition
Via vårt marknadssystem har vi en idé om att nå så stor del av våra målgrupper som möjligt genom att ha egna ramavtal och dynamiska inköpssystem som möjliggör för oss att ha strukturella relationer på marknaden, över tid. Det bygger på en idé att långsiktiga relationer med uppdragsgivare bygger på strukturella samarbeten. På senare tid har vi rönt nya framgångar inom detta område genom nya förtroenden i norra Sverige, västerut och i flera andra kommuner runt om i Sverige.

Angående mellanmänskliga kontakter
I min roll som VD blir jag nästan dagligen uppvaktad av leverantörer som vill marknadsföra och sälja sina fantastiska produkter eller lösningar. Jag vill slå ett slag för nyfikenhet i sammanhanget. Mellanmänskliga kontakter bygger på ett givande och tagande, lyssna och sända. Om man ska kontakta någon och försöka bygga ett förtroende så tror jag att man behöver ha förmåga att nyfiket utforska mottagaren, dess situation och sammanhang. Varför ska jag lägga tid på att lyssna på just dig, är en fråga som jag brukar ställa mig själv och de som kontaktar mig.

När någon från Public Partner kontaktar våra målgrupper proaktivt, det vill säga ledare och chefer i offentligt finansierade organisationer, så är just förmågan att sätta sig in i mottagarens situation och sammanhang en kritisk framgångsfaktor för att det ska leda till en givande dialog och kanske bli början till något nytt. Det är helt enkelt rimliga förväntningar och krav som jag hoppas att alla kontakter ställer på oss i Public Partner. Det kommer nämligen över tid att vässa oss och vår förmåga att bistå för ett bättre samhälle.

Nuläge i Public Partner
Vi är igång i ett nytt räkenskapsår från 1 september och i dessa tider så är det även utvärdering och lärande på agendan. När jag ska försöka sammanfatta vårt aktuella läge så växer det fram en bild som jag blir glad att se.

Jag kan konstatera att vår marknad består av ett 100-tal uppdragsgivare årligen, i hela Sverige. Våra konsultarvoden summerar upp till ca 25-30 miljoner kronor årligen. Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår kompetens och kapacitet. Vi har som team 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer. Vi har ett varumärke som står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering. Vi investerar 220 dagar årligen i vår gemensamma kompetensutveckling. Vi har vårt eget toppledarprogram – som vi kallar Next – där vi hittills har utbildat och rustat 150 ledare inför större chefsuppdrag i politiskt styrda organisationer.

Välkommen till Public Partner!

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]