Veckobrev 2 september 2022

Vi är Public Partner!

Vi i Public Partner är boutique-konsulterna (till skillnad från varuhus-konsulterna där man hittar allt för alla) som är experter på att utveckla styrning och ledning i offentligt finansierade organisationer. Min upplevelse är att det finns en stor potential i de flesta organisationer att förbättra och utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa nya resultat, effekter och nyttor utifrån organisationens uppdrag. I en föränderlig värld. Att utveckla nya förutsättningar i form av processer, strukturer och tekniska lösningar utan att samtidigt se över sin styrning och ledning när dessa förutsättningar ska omsättas till verkligheten är – enligt mitt sätt att se det – bortkastade pengar.

Vi har en inriktning som hjälper oss att styra vår boutique. ”Public Partner vill förbättra världen. Genom vårt samhällsengagemang och värdeskapande är vi den självklara partnern till ledare och chefer inom kommunal och regional sektor som vill mer. Och vi har roligt under tiden.”

Våra ambitioner kräver att vi hela tiden lyssnar på omvärld och marknad, funderar på vad vi kan lära oss och utveckla utifrån det och därefter agera på det som stärker vår boutique framåt, över tiden. Våra leveranser är tredelade:

• Konsultinsatser, dvs stöd till ledningar i olika former i strategiska, organisatoriska och ledarskapsfrågor
• Utbildningar, t ex ledarskapsutveckling i olika former
• Löpande organisationsstöd (interimistiska leveranser) för att stärka organisationers ledarskapsförmåga

Vi vill bidra mer än att hjälpa respektive uppdragsgivare att bli framgångsrik!

För att ytterligare förstärka vår boutique så vill vi dessutom facilitera och driva en intressant och insiktshöjande mötesplats för aktuella samhällsfrågor som har med styrning och ledning att göra. Det tar sig uttryck genom att vi kontinuerligt bjuder in till events med namnkunniga paneldeltagare som gör att vi tillsammans med våra kunder och andra kontakter nyfiket kan utforska den aktuella frågan. Nu är det dags igen. Vi bjuder in till eftervalsanalys torsdagen den 15 september för att tillsammans göra initiala analyser direkt efter att rösterna i Sveriges val är räknade. Det är ett mycket populärt event, bl a eftersom vi samlar följande panel.

Om du vill vara med så går det bra att anmäla sig här. Tänk bara på att det är först till kvarn så det är ingen idé att avvakta med din anmälan. Det går givetvis bra att följa eventet i vår direktsändning på nätet eller efteråt. Vi publicerar även sedan en tid tillbaka våra events på vår egen YouTube-kanal. I juni hade vi ett väldigt intressant event med rubriken ”Ledarskap i politiskt styrda organisationer”, där vi diskuterade ledarskap genom att gifta ihop ledande forskning med praktik. Se gärna inspelningen här, Ledarskap i politiskt styrda organisationer

 

Vi vill utveckla oss och vår boutique framöver!

Nu inför höstterminen så har vi beslutat oss för att utveckla och stärka vår boutique med några nya konsulter. Vi har inga tydliga tillväxtmål eller sånt som många andra kollegor ägnar sig åt. Däremot är vi fast beslutna om att ständig utveckla oss, där nya människor och nya perspektiv är en kritiskt framgångsfaktor för vår utvecklingsresa. Vi är den självklara partnern till ledare och chefer inom kommunal och regional sektor. Om du brinner för dessa frågor och ställer upp på vår konsultidé och vår affärsmodell så är du hjärtligt välkommen med din intresseanmälan.

Vi är Public Partner. När får jag välkomna dig också på nästa bild?

Nu är det fina hösten här och nu kör vi så det ryker för att utveckla vår samhälle. Och därigenom förbättra världen.

Ha en fin helg!

/K

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]