Veckobrev 16 augusti 2022

Public Partner gasar upp konsultmotorn inför höstterminen och från mitt VD-perspektiv är det en hel del tankar som snurrar i huvudet.

Vi närmar oss ett val som enligt de senaste signalerna är ytterst oförutsägbart. Hur kommer det gå? Vallöften, målsättningar och positioneringar haglar i partiledarutfrågningar, på sociala medier och med ytterst hög sannolikhet i kommande debatter. Det är ju en sak som i sig är underhållande om man gillar politik. Men det som intresserar mig ännu mer är hur vi ska tolka resultatet. Hur blir det? Vad händer? Vilka samarbeten formas i praktiken efter att svenska folket sagt sitt? Hur kommer det att bli?

För att belysa det arbete som påbörjas när rösterna är räknade så bjuder Public Partner in till eftervalsanalys den 15 september med start kl 17.00 hos oss på Hornsgatan 1 i Stockholm eller live via internet. Det är ett öppet event där först till kvarn gäller för fysiskt deltagande. Vi har bl a Katarina Barrling och Stig-Björn Ljunggren på scen och ska även komplettera med några politiska förespråkare. Inbjudan kommer att publiceras kommande vecka, men vill du vara säker på att få plats redan nu så är det bara att skicka ett mail till event@2023.publicpartner.se för att försäkra dig om din plats.

En annan tanke som snurrar i mitt huvud är kopplat till det som vi gör varje dag, nämligen frigöra den potentiella kraft av förbättrad prestanda som man kan åstadkomma genom fokuserade satsningar på organisations- och ledarskapsutveckling. Min upplevelse är att många underskattar hur man kommer åt denna kraft, dvs vad man måste göra för att åstadkomma nya resultat. Alla organisationer som bygger på mellanmänskligt samarbete kan sannolikt bli bättre på att dra nytta av kraften. Det finns tyvärr inga genvägar, men man kan ju alltid underlätta för sig genom att ta hjälp av Public Partner. För att öka sannolikheten att lyckas kan man utgå från en enkel metod som består av tre steg, LFA. Lyssna, Fundera, Agera. Först gäller det att lyssna på riktigt på andra och fundera på vad som är relevant för oss för att därefter prioritera och agera för att omsätta idéer i praktisk handling. Egentligen är det enkelt, men med ett kvalificerat konsultstöd blir det ännu enklare.

I Public Partner så går vi nu in i ett nytt oskrivet verksamhetsår som startar den 1 september. Vi har våra planeringsdagar i veckan där vi skapar vår gemensamma plattform (kvalitet, leverans, ekonomi) inför det. Det är nåt speciellt när man får tid att fokusera på utveckling och den närmsta framtiden. När vi gör detta så utgår vi från vår aktuella situation  i förhållande till långsiktiga mål och ambitioner, precis som vi gör när vi hjälper våra kunder. Därefter definierar vi vilka mått och steg som vi ska ta just under den kommande perioden. En styrka i vårt nuläge som vi ska fortsätta att bygga vår framtid på är att vi under årens lopp verkligen har bevisat – för oss själva och för marknaden – att vi är en väl fungerande partner avseende kvalificerade konsulttjänster till ledare och chefer i offentlig sektor som vill mer. Ett hot som vi behöver förhålla oss till är risken för en allmän kostnadsökning som påverkar våra kunder och vår verksamhet.

Jag ser nu fram emot alla dialoger med kunder, samarbetspartners, potentiella nya Public Partner-konsulter och alla som driver samhällsutvecklingen genom offentlig sektor. Det är där som det händer  och där jag trivs som bäst.

/K

.

Prenumerera på ”I huvudet på VD” eller andra nyheter från Public Partner

Kommentera

I HUVUDET PÅ VD

”I huvudet på VD” – 10 mars 2023

VD-bloggen som löpande belyser mina egna aktuella tankar i relation till Public Partners marknad och ekosystem, både i stort och smått. Public Partner grundades 2010 vilket innebär [...]

I huvudet på VD, 14 oktober 2022

I mitt huvud snurrar två enkla tankar som handlar om förmågor som jag anser att varje organisation kontinuerligt behöver jobba med för att möta sina utmaningar, nämligen [...]