default-logo

Slide background
Goda resultat i ett föränderligt samhälle.
Du som ledare och dina utmaningar. Det är våra utgångspunkter. Vi stödjer dig och din organisation att utvecklas i takt med samhälle och omvärld. Alltid med fokus på goda resultat. Så vill vi bidra till ditt arbete med att förändra världen. Om än i små steg.
Slide background
”Vi bygger samhällen. Och snyter barn.”
Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt. Vi är sexton konsulter med uppdrag över hela landet och goda insikter i särdragen i politiskt styrda organisationer. Med stor respekt för den
 representativa demokratin och lokalt självstyre.

VÅRA FRÅGOR I STÖDET TILL DIG

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp

NEXT

31
MAR
2016

Tänker du ta steget vidare och gå ett toppledarprogram?

Posted By :
Comments : Off
Kanske står du inför ett omfattande förändringsarbete eller är ny i en utmanande roll. Eller behöver du bara påfyllning i din ledarroll? Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT är ett alternativ för dig, dina chefer och nyckelpersoner. Läs mer och ansök på...
Läs mer >

SAVE THE DATE!

07
NOV
2016

Inbjudan: Kulturens roll i samhället – ett samtal med Marika Lagercrantz

Posted By :
Comments : Off
TORSDAG den 8 december kl 17.00-20.00. Vi bjuder in kunder, kollegor och vänner för en stunds samvaro innan det är dags för julledighet några veckor senare. Välkommen till Public Partner, Hornsgatan 1, Stockholm. Anmäl dig senast den 1 december till 
event@publicpartner.se. Först till kvarn!
Läs mer >
17
NOV
2016

Public Partners syn på ledarskap och ledarutveckling

Posted By :
Comments : Off
Styrning och ledning är abstrakta ting. Det handlar om förflyttningar, i de alla flesta fallen förflyttningar av immateriellt slag; Tankar, föreställningar, värderingar, uppfattningar. Ledarutveckling handlar inte minst om att göra komplexa miljöer och sammanhang begripliga, ibland för berörda chefer, ibland för hela organisationer. Ledare som kan göra det omedvetna medvetet och begripligt kan lägga grunden för att åstadkomma goda resultat, genom och tillsammans med andra.
Läs mer >
24
NOV
2016

Ta ledningen och makten över digitaliseringen

Posted By :
Comments : Off
Hösten 2015 fattade regeringen beslut om digital förnyelse av det offentliga Sverige. Kommundirektörer och andra ledande befattningshavare i offentliga organisationer vittnar nu om hur kritiskt det är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En del vittnar till och med om...
Läs mer >

PUBLIC PARTNER

0850_215Nu söker vi fler riktigt bra konsulter

Public Partner söker konsulter för att stödja ledare i kommuner, landsting och regioner i deras ambitioner att utveckla samhälle och 
välfärd. Ett inspirerande arbete där vi nu behöver dig.

Väx med oss i en miljö där vi förändrar världen och har kul under tiden!

Hör av dig till oss på 08-660 61 10 eller info@publicpartner.se!

AKTUELLA UPPDRAG