default-logo

Slide background
Goda resultat i ett föränderligt samhälle.
Du som ledare och dina utmaningar. Det är våra utgångspunkter. Vi stödjer dig och din organisation att utvecklas i takt med samhälle och omvärld. Alltid med fokus på goda resultat. Så vill vi bidra till ditt arbete med att förändra världen. Om än i små steg.
Slide background
Förändra världen. Börja här.
Utan verksamheten i kommuner, landsting och regioner, stannar Sverige. Hur man styr och leder spelar stor roll. Ett lyckat förändringsarbete kan göra skillnad. Till nytta för kvalitet, ekonomi och demokrati. Ett sätt att förändra världen. Om än i små steg.

VÅRA FRÅGOR

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp

PUBLIC PARTNER

0850_215Nu söker vi fler riktigt bra konsulter

Public Partner söker konsulter för att stödja ledare i kommuner, landsting och regioner i deras ambitioner att utveckla samhälle och 
välfärd. Ett inspirerande arbete där vi nu behöver dig.

Väx med oss i en miljö där vi förändrar världen och har kul under tiden!

Hör av dig till oss på 08-660 61 10 eller info@publicpartner.se!

AKTUELLA UPPDRAG

29
MAR
2016

Det amerikanska valet:
Så mycket mer än Clinton och Trump

Posted By :
Comments : Off
Den 8 november avgörs vem som ska bli president i USA kommande fyra år. Samtidigt äger det också rum en rad andra val i USA, bland annat till kongressen. I representanthuset ska samtliga ledamöter väljas på två år. Då väljer man också en tredjedel av senaten för en mandatperio...
Läs mer >

NEXT PUBLIC MANAGEMENT

31
MAR
2016

Tänker du ta steget vidare och gå ett toppledarprogram?

Posted By :
Comments : Off
Kanske står du inför ett omfattande förändringsarbete eller är ny i en utmanande roll. Eller behöver du bara påfyllning i din ledarroll? Toppledarprogrammet NEXT Public Management är ett alternativ för dig, dina chefer och nyckelpersoner. Läs mer och ansök på nextpublic.nu
Läs mer >

ARTIKEL

Anders Ottensten
19
APR
2016

Hur ska vi ha det med varandra?

Posted By :
Comments : Off
En evig fråga i kommunerna är den om rollerna. Det har gjorts många försök att reda ut vad som är politik och vad som är profession. Genom utredningar, förtydligade delegationsordningar med mera. Begreppen vad och hur har ofta lyfts fram som en lösning på frågan om roller. Men, tänk om det inte är så enkelt, eller...
Läs mer >

NYHET

01
FEB
2016

Göteborg hjärta Public Partner!

Posted By :
Comments : Off
Public Partner har ett nytt ramavtal med Göteborgs stad och kommunerna i Göteborgsregionen från och med 2016! I upphandlingen fick vi högsta betyg av våra referenser. Vi är ödmjukt tacksamma för det och ser fram emot att stödja Göteborgs stad och kranskommunerna. Ramavtalet...
Läs mer >

VÅRA HÖRNSTENAR

 • Vår konsultidé

  Vår KONSULTIDÉ sammanfattar vad Du som kund och uppdragsgivare skall möta i Dina kontakter med Public Partner. Konsultidén ska genomsyra alla våra uppdrag och kännas igen hos varje Public Partner – konsult. Allt för att skapa största möjliga effekt och värde för Dig som uppdragsgivare. Vi formulerar vår konsultidé i fyra hörnstenar
 • Demokrati och självstyre

  DEMOKRATI OCH SJÄLVSTYRE I våra uppdrag tar vi vår utgångspunkt i en djup respekt för de värden som har sin grund i den representativa demokratin och i den kommunala självstyrelsen. Vårt samhällsengagemang är en drivkraft i vår konsultidé.
 • Helhet och sammanhang

  HELHET OCH SAMMANHANG Vi tar sats i ett helhetsgrepp på Din organisation och dess omvärld. För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden.
 • Engagemang och medskapande

  ENGAGEMANG OCH MEDSKAPANDE FÖR RESULTAT Delaktighet i arbetet med styrning, ledning och utveckling skapar förutsättningar för att ord blir verklighet och att avsedda resultat uppnås. Allt grundat på en insikt om att det är processen bakom dina förslag och beslut som avgör kraften i genomförandet. Engagerade människor ger kraft i våra uppdrag.
 • Din framgång

  DIN FRAMGÅNG Vår konsultidé tar sin utgångspunkt hos Dig som uppdragsgivare. En förståelse för Dig och för Din särskilda situation är en förutsättning för ett konsultstöd som träffar rätt. Vår mission är att göra Dig och Din ledning framgångsrik i Era ambitioner att utveckla styrning och ledning.