default-logo

Slide background
Goda resultat i ett föränderligt samhälle.
Du som ledare och dina utmaningar. Det är våra utgångspunkter. Vi stödjer dig och din organisation att utvecklas i takt med samhälle och omvärld. Alltid med fokus på goda resultat. Så vill vi bidra till ditt arbete med att förändra världen. Om än i små steg.
Slide background
”Vi bygger samhällen. Och snyter barn.”
Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt. Vi är sexton konsulter med uppdrag över hela landet och goda insikter i särdragen i politiskt styrda organisationer. Med stor respekt för den
 representativa demokratin och lokalt självstyre.

VÅRA FRÅGOR I STÖDET TILL DIG

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp

PUBLIC PARTNER

0850_215Nu söker vi fler riktigt bra konsulter

Public Partner söker konsulter för att stödja ledare i kommuner, landsting och regioner i deras ambitioner att utveckla samhälle och 
välfärd. Ett inspirerande arbete där vi nu behöver dig.

Väx med oss i en miljö där vi förändrar världen och har kul under tiden!

Hör av dig till oss på 08-660 61 10 eller info@publicpartner.se!

AKTUELLA UPPDRAG

29
MAR
2016

Det amerikanska valet:
Så mycket mer än Clinton och Trump

Posted By :
Comments : Off
Den 8 november avgörs vem som ska bli president i USA kommande fyra år. Samtidigt äger det också rum en rad andra val i USA, bland annat till kongressen. I representanthuset ska samtliga ledamöter väljas på två år. Då väljer man också en tredjedel av senaten för en mandatperio...
Läs mer >

NEXT

31
MAR
2016

Tänker du ta steget vidare och gå ett toppledarprogram?

Posted By :
Comments : Off
Kanske står du inför ett omfattande förändringsarbete eller är ny i en utmanande roll. Eller behöver du bara påfyllning i din ledarroll? Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT är ett alternativ för dig, dina chefer och nyckelpersoner. Läs mer och ansök på...
Läs mer >

ARTIKEL

05
AUG
2016

Kommuner, landsting och regioner som spelledare

Posted By :
Comments : Off
Under de många år jag arbetat i olika roller med lokal och regional utveckling har allt fler bilder av ett tudelat Sverige vuxit fram. För att bara nämna ett exempel: över hälften av befolkningen i Sverige bor i de tre storstadslänen och sedan millennieskiftet har befolkningen där ökat med över 600 000 invånare...
Läs mer >

DEBATT

14
JUN
2016

Debatt: Låt toppolitiker bli bättre ledare

Posted By :
Comments : Off
Nyligen publicerade Dagens Samhälle ett uppmärksammat debattinlägg av Public Partners Anna Sandborgh och Roger Johansson. Nedan kan du läsa debattinlägget i din helhet: Ledarskap. Kraven på att en kommunstyrelseordförande ska visa och utöva gott ledarskap är höga. Det tas för...
Läs mer >