default-logo

  • Förändra världen. Börja här.

    Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt. Vi är sexton konsulter med uppdrag över hela landet och goda insikter i särdragen i politiskt styrda organisationer. Med stor respekt för den representativa demokratin och lokalt självstyre.

VÅRA FRÅGOR I STÖDET TILL DIG

Hur styrs din organisation?

Vi stödjer dig i att tydliggöra organisationens sammanhang och omvärldssituation och hjälper dig att i inriktning, mål och strategier få en bra anpassning till förutsättningarna

Hur ser strukturen ut?

Vi stödjer dig i att organisera verksamheten för att bäst understödja dess syfte och mål, och i ditt arbete med att skapa och utveckla stödjande system och modeller

Hur fungerar ledningen?

Vi hjälper dig att utveckla förmågan hos ledare och medarbetare att åstadkomma resultat, i riktning mot organisationens ambitioner och mål. Ledarutveckling, ledningsgrupper och kultur, är några nyckelbegrepp

Vill du utveckla ditt ledarskap?
Nu kan du anmäla dig till Ekonomichefsprogrammet.

Programmet riktar sig till dig som är ekonomichef, ekonomidirektör, stabschef eller enhetschef inom ekonomiområdet. Du är verksam inom kommun/landsting/region.
Läs mer och ansök!

PUBLIC PARTNER VÄXER

19
JAN
2018

Vi hälsar Jan de Man Lapidoth varmt välkommen som konsult och delägare i Public Partner!

Posted By :
Comments : Off
Jan har 25 års erfarenhet som konsult och rådgivare i en variation av verksamheter i alla samhällets sektorer. Hans passion finns i utvecklings- och förnyelsearbete i sammanhang som kännetecknas av komplexitet och osäkerhet. Hans uppdrag spänner från handfast lednings- och...
Läs mer >

SE FILM FRÅN EVENTET

11
AUG
2017

Förvalsanalys med Public Partner

Posted By :
Comments : Off
Torsdagen den 7 september, nästan på dagen ett år innan valet 2018 samlades ett 50-tal personer på Public Partner för en Förvalsanalys. Vi gästades av Jenny Madestam, lektor i offentlig förvaltning på Södertörns Högskolan, Alice Teodorescu, politisk redaktör på Göteborgs-Posten...
Läs mer >

SAMVERKANSPROJEKT

24
APR
2017

Unik samverkan i Västra Mälardalen

Posted By :
Comments : Off
Kommunerna Köping, Arboga och Kungsör har tillsammans med sitt näringsliv bestämt sig för att fördjupa sin samverkan. Public Partner är genom Roland Lexén projektledare för detta unika samverkansprojekt mellan kommuner och näringsliv. Arbetet sker i enlighet med den tillsatta...
Läs mer >

NY KONSULT OCH DELÄGARE

18
APR
2017

Välkommen Lars Rådh!

Posted By :
Comments : Off
Lars Rådh är fr o m 1 april ny delägare och konsult i Public Partner. Lars har mångårig erfarenhet från ledaruppdrag i såväl offentlig som privat verksamhet. Lars kommer närmast från rollen som Stadsdirektör i Stockholm stad.
Läs mer >

NY SAMARBETSPARTNER

18
APR
2017

Samarbete med Thomsson & Partners

Posted By :
Comments : Off
Sen en tid tillbaka samarbetar vi med Helene Thomsson, Thomsson&Partners. Heléne är doktor i psykologi, organisationskonsult, forskare och författare, med särskild inriktning mot arbets- och organisationspsykologi.
Läs mer >

PUBLIC PARTNER VÄXER

31
MAR
2017

Vi hälsar Tove Strömberg och Anders Haglund välkomna som konsulter och delägare i Public Partner!

Posted By :
Comments : Off
Tove Strömberg har mer än 20 år arbetat med organisationsutveckling och förändringsprocesser inom offentliga, privata och enskilda organisationer. Anders Haglund är kommunalekonom med ett särskilt intresse för kommunernas och den enskilda kommunens ekonomiska och finansiella utmaningar.
Läs mer >

NEXT

31
MAR
2016

Tänker du ta steget vidare och gå ett toppledarprogram?

Posted By :
Comments : Off
Kanske står du inför ett omfattande förändringsarbete eller är ny i en utmanande roll. Eller behöver du bara påfyllning i din ledarroll? Public Partners ledarutvecklingsprogram NEXT är ett alternativ för dig, dina chefer och nyckelpersoner. Läs mer
Läs mer >

LEDARSKAP OCH LEDARUTVECKLING

17
NOV
2016

Public Partners syn på ledarskap och ledarutveckling

Posted By :
Comments : Off
Styrning och ledning är abstrakta ting. Det handlar om förflyttningar, i de alla flesta fallen förflyttningar av immateriellt slag; Tankar, föreställningar, värderingar, uppfattningar. Ledarutveckling handlar inte minst om att göra komplexa miljöer och sammanhang begripliga, ibland för berörda...
Läs mer >
24
NOV
2016

Ta ledningen och makten över digitaliseringen

Posted By :
Comments : Off
Hösten 2015 fattade regeringen beslut om digital förnyelse av det offentliga Sverige. Kommundirektörer och andra ledande befattningshavare i offentliga organisationer vittnar nu om hur kritiskt det är att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En del vittnar till och med om...
Läs mer >

PUBLIC PARTNER

0850_215Nu söker vi fler riktigt bra konsulter

Public Partner söker konsulter för att stödja ledare i kommuner, landsting och regioner i deras ambitioner att utveckla samhälle och 
välfärd. Ett inspirerande arbete där vi nu behöver dig.

Väx med oss i en miljö där vi förändrar världen och har kul under tiden!

Hör av dig till oss på 08-660 61 10 eller info@publicpartner.se!

AKTUELLA UPPDRAG