Fredrik Nornvall

Jag har ända sedan studietiden velat bidra till att den gemensamma välfärden som organiseras i den offentliga sektorn fungerar så bra som möjligt för så många som möjligt.

Det har jag fått göra i skiftande roller under de senaste 20 åren; förvaltningschef, kommundirektör och många år som konsult för offentlig sektor. För det är jag tacksam, inte minst för de många gånger som jag fått se medarbetare och chefer växa så att de kunnat ta sina organisationer framåt och leverera mer nytta för medborgarna till lägre kostnader. Min erfarenhet är att det sker när människor tror på någonting och vill arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål. Att som konsult bidra till en sån tillitskultur och bistå med råd, verktyg och metoder som gör arbetet lättare för alla ger mig glädje.

Jag menar att arbete i den offentliga sektorn alltid är ett demokratiskt hedersuppdrag, eftersom man har fått förtroendet att hantera andra människors pengar och välfärd. För mig gäller det oavsett om man är konsult, förtroendevald eller arbetar som medarbetare eller chef. Synsättet med hedersuppdraget har varit min ledstjärna och det vill jag att det fortsatt ska vara.

Som konsult på Public Partner vill jag göra skillnad för mina uppdragsgivare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Ibland krävs visserligen komplexa analyser för att hantera svåra utmaningar. Inte sällan handlar det dock om att på ett skickligt sätt se och tillämpa enkla lösningar för att uppnå resultat. Keep it simple.

E-post: fredrik@2023.publicpartner.se
Telefon: 073-988 67 42

Fredrik Nornvall har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Han har mångårig erfarenhet av offentlig sektor både i rollen som konsult och som ledare på högsta nivå. Fredrik började sitt yrkesliv på Uppsala universitets statsvetenskapliga institution och arbetade därefter några år i Uppsala kommun innan han gick över till näringslivet som affärsområdeschef på Ramböll Management. Innan Fredrik anslöt sig till Public Partner arbetade han ca 10 år bland annat som förvaltningschef och tillförordnad kommundirektör i Värmdö kommun.