Public Partner börjar ta form på riktigt, märks i annonser och på kund- och konsultmarknaden.