Styrelseutbildning för kommunala bolag och bolagskoncerner

Xxxxxxx

Xxxxx – bröd

KONTAKT
Helene Sjöholm

MATS CARLSTRÖM

mats@2023.publicpartner.se
Telefon: 072 – 741 48 77

Vår affärsidé uttrycker syftet med konsultföretaget Public Partner:

Att för ledningarna i offentligt finansierade organisationer erbjuda kvalificerat konsult­stöd så att de kan utveckla sin styrning och ledning och därigenom skapa goda resultat i ett föränderligt samhälle.

VÅRA HÖRNSTENAR