Mats Carlström

Jag värnar om och vill utveckla självstyrets villkor. Att ge olika aktörer möjlighet att konkretisera sin vilja och vision inom ramen för självstyret, i syfte att nå gemensamma resultat. Det ger mig stor glädje i arbetet som konsult.

Jag har uppdrag i vitt skilda verksamhetsområden, det kan handla om planeringsprocesser, genomlysning av en organisation men också om styrning och ledningsutveckling. Att få olika aktörer att visa sin vision, både det man har gemensamt men också sina skillnader, för att stärka det demokratiska systemet – det tycker jag är roligt.

Konsultgärningen är att få möjlighet att ge uppmärksamhet åt någons behov, behov av hjälp eller behov/vilja till utveckling. Som konsult så får man möjlighet att göra och försöka göra saker lite bättre.

Utmaningen är att så smart som möjligt hjälpa kunden till de största effekterna med minsta resurserna.

Det unika är att vi, var och en och tillsammans, har ett djupt intresse för kundsituationen. Att gå in i kundens situation och på djupet bidra till förändring. Ett annat sätt att uttrycka sig är kanske vår nyfikenhet på kunden.

E-post: mats@publicpartner.se
Telefon: 072 – 741 48 77

Mats är kommunalekonom med lång erfarenhet från styrning och ledning i offentlig miljö, bland annat som chef och ekonomidirektör samt 15 år som konsult. Mats insatser sker i vitt skilda verksamhetsområden men har ofta inslag som utveckling av planeringsprocess, genomlysning av organisatorisk förmåga, utveckling av roller kring linje/stabsperspektiv eller förtroendevalda/profession.

MEDDELANDE