Vårkänslor på Public Partner

Vi är fyllda av energi och lanserar nu en ny webb med en ny struktur för att göra det lätt att hitta rätt kompetens bland våra konsulter. En webb fulladdad med erbjudanden till dig som leder i ständig förändring och förnyelse i en politiskt styrd organisation.

För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som en röd tråd.

Och nu är vi redo att möta våren tillsammans med både nya och gamla kunder!

AKTUELLT

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.