default-logo
  Nästa konsult

Anders Ottensten

E-post:  anders@publicpartner.se
Telefon: 070 – 955 83 33

Anders har en femtonårig bakgrund som kommundirektör i två kommuner och har därefter varit konsult i tio år. I hans uppdrag har samspelet mellan politik och profession en framträdande plats i en bred uppdragsprofil som handlar om allt från rådgivning, till genomlysningar av verksamhet eller visionsarbete för en kommun eller region. I Anders´ olika uppdrag är förståelsen för de tre dimensionerna strukturen, kulturen och processerna grundläggande. Anders skapar som mest värde i sin konsultroll när alla som berörs av ett förändringsarbete engageras och när ledningens vilja kommer till tydliga uttryck.