Mötesplatsen.

Public Partner har sitt hem vid Slussen i Stockholm. Adressen är Hornsgatan 1. Även om vi som konsulter finns runt om i landet är det här vi landar för att träffas och utvecklas.

Det är en plats för påfyllnad och vila i en ständigt föränderlig vardag som är fylld av nya miljöer, möten och människor. Egentligen är lokalen mer en mötesplats än ett kontor. Vi har inga skrivbord, snurrstolar eller dataskärmar.

Vi vill att mötesplatsen ska fyllas av tankar, reflektioner och utvecklingsmöjligheter. Det ska vara en plats där du får landa och finna kraft att fortsätta. Därför är vår mötesplats även uppskattad av våra kunder och deras ledningsgrupper eller motsvarande. Själva använder vi den för att samtala, diskutera och skapa, tillsammans eller med kunder.

LÄS MER

Public Partner är ett konsultföretag med inriktning på offentligt finansierad verksamhet. Våra erfarenheter av och insikter i särdragen i demokratiskt styrda och offentligt finansierade verksam­heter, är ett av våra viktigaste kännetecken.

För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden. Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt.

LÄS MER