Åke Chadell

Belöningen med att arbeta som konsult är när vi kan hjälpa våra uppdragsgivare att verkligen göra skillnad. Då känner jag att vi kommer vi till vår rätt. Utmaningen är att vi får hantera komplexa och ibland direkt svåra frågor, men jag är aldrig orolig att vi inte ska nå vårt mål.

I de utmaningar vi möts av, kan vi i Public Partner alltid få hjälp av kollegor – vilket gör oss extra starka. De svårigheter vi kan komma att möta i uppdrag, det klarar vi också av.

Jag har haft möjligheten att vara med och se fröet växa, jag mötte Roger, grundaren av Public Partner, redan innan verksamheten började. Så jag fick vara med om starten när Public Partner slog upp dörrarna med sitt unika koncept. Jag kallar konceptet unikt eftersom vi är så pass kunniga i de särdrag som finns i just politiska organisationer. De skiljer sig en del från näringslivet och jag kan tycka den politiska dimensionen gör det mer komplext. Politik är intressant men politisk logik kräver också kompromissbeslut som inte alltid utåt är rationellt på samma vis som inom närinslivet. Detta är expertis inom Public Partner!

Förutom att vara vass på strategiska frågor också så har jag fått reda på att jag har en förmåga att se det som inte syns och att då också sätta ord på det. I de uppdrag jag arbetar med behövs detta för att hjälpa andra vidare. Jag är fascinerad av politiska logiker och har fördjupat mig i att identifiera skillnader mellan politiska organisationer och andra.

Jag äger ihärdighet och mycket vilja och är bra på att se framåt och en bit bort. Att sedan ta sig dit genom att ta reda på allt man behöver. Som att på hösten se över en skog och se det enda trädet som fått röda blad och tänka: dit ska vi.

E-post: ake@2023.publicpartner.se
Telefon: 073–688 40 31

Åke har jobbat som konsult i över 30 år inom både näringsliv och politiskt styrda organisationer, såväl nationellt som internationellt. Han har en bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm och är även utbildad terapeut och handledare vid PsykosyntesAkademin där han har undervisat blivande terapeuter i över 20 år som en av huvudlärarna. Åke arbetar med ledar- och ledningsgrupputveckling, coachning, grupputveckling, värderingar och kulturfrågor. Han har genomfört många organisationsförändringar både avseende politisk organisation och tjänstemannaorganisation. Han drivs av att utifrån ett strategiskt och humanistiskt perspektiv hjälpa såväl politiska grupperingar som förvaltningsgrupperingar och ledningsgrupper att bli mer medvetna om sitt uppdrag och sin situation.