Konsultträffar sker en gång varje månad, ett viktigt tillfälle för lärande och utveckling både för individ och företag.