Public Partner beslutar att ta fram ett eget ledarutvecklingsprogram – Next Public Management blir till