Erfarenhetsutbyte om kommunens relationer med föreningslivet

Representanter från kommun och region betonar att föreningslivet är viktiga aktörer för att säkra allas rätt till en aktiv fritid. Det uttrycks en tydlig önskan från både föreningslivet och det offentliga om att utveckla samspelet. Samtidigt är bilden att diskussioner med föreningslivet allt för ofta kommer att handla om byråkrati och administration kring bidragshantering, tillgång till anläggningar eller synpunkter på hur anläggningen driftas.

Så hur ska kommuner och regioner förhålla sig till föreningslivet för att skapa långsiktiga och goda förutsättningar? Hur undviker en kommun att skapa orättvisor och att verka i juridiska gråzoner eller till och med bryta mot lagen? Vad kan man som kommun vinna på att komma överens om ett gemensamt förhållningssätt till föreningslivet?

Vår erfarenhet är att det inte behöver vara svårt. Det handlar om att förstå sin roll, ha genomtänkta principer och en handfast implementering som harmonierar med kommunens övriga utvecklingsinriktning.

Vi vill bjuda in dig till ett samtal om hur samspel och stödet till föreningslivet ska hanteras och utvecklas. Vi kommer dela med oss av vår samlade erfarenhet, men vill sätta dig och din erfarenhet och kompetens i centrum. Vi tror på att dela erfarenheter och goda exempel. Under träffen får du möjlighet:

  • Ta del av andra kommuners arbete
  • Konkreta exempel på arbetssätt för att utveckla samverkan med föreningslivet
  • Möjlighet att pröva förhållningssätt och principer som kan stödja dig i ditt arbete för att stödja föreningslivet 

Mötet sker via Teams 17 maj klockan 14.00-16.00. Vi erbjuder 15 platser. Mötet är kostnadsfritt och anmälan sker till event@publicpartner.se

Tove Strömberg

070 310 46 90
Läs mer

Fredrik Nornvall

073 988 67 42
Läs mer

AKTUELLT

Sedan 2010 har Public Partner bistått ledare och chefer i offentlig sektor med kvalificerade konsultinsatser.

  • Vi består av ett 20-tal partners/delägare och ett tiotal samarbetspartner som tillsammans utgör vår sammanlagda kompetens och kapacitet.
  • Vårt team har 300 års erfarenhet av ledarskap i offentligt finansierade organisationer och stöttar ett 100-tal uppdragsgivare årligen i hela Sverige.
  • Public Partners varumärke står för kvalitet, erfarenhet och resultatorientering.