Förändra världen – börja här

Public Partner är den omtänksamt utmanande partnern till alla som vill utveckla samhälle, välfärd och demokrati.

Förändra världen – börja här

Public Partner är den omtänksamt utmanande partnern till alla som vill utveckla samhälle, välfärd och demokrati.

I huvudet på vd

Hur ska en kommun förhålla sig till föreningslivet för att skapa långsiktiga och goda förutsättningar? Hur undviker en kommun att skapa orättvisor och att verka i juridiska gråzoner eller till och med bryta mot lagen?

Mötesplatsen

Public Partner har sitt hem vid Slussen i Stockholm. Även om vi som konsulter finns runt om i landet är det här vi landar för att träffas och utvecklas.

I huvudet på vd

Hur ska en kommun förhålla sig till föreningslivet för att skapa långsiktiga och goda förutsättningar? Hur undviker en kommun att skapa orättvisor och att verka i juridiska gråzoner eller till och med bryta mot lagen?

Mötesplatsen

Public Partner har sitt hem vid Slussen i Stockholm. Även om vi som konsulter finns runt om i landet är det här vi landar för att träffas och utvecklas.