default-logo
18
APR
2017

Välkommen Lars Rådh!

Inlägg av :
Kommentarer : Off

Lars Rådh är fr o m 1 april ny delägare och konsult i Public Partner. Lars har mångårig erfarenhet från ledaruppdrag i såväl offentlig som privat verksamhet. Lars kommer närmast från rollen som Stadsdirektör i Stockholm stad och som chef för Serviceförvaltningen. Han har dessförinnan varit kommunchef i Flen och VD för ett privat sjukvårdsbolag. har gett en bred kunskap och förståelse för såväl behovet av samverkan som samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän. Hans uppdrag har ofta handlat om att ta fram tydliga affärsstrategier med både kort och långt perspektiv för styrning och ledning. Lars har även en bred kunskap och förståelse för samspelet mellan förtroendevalda och tjänstemän, bland annat grundat i politiska uppdrag på 1990-talet, som borgarråd i Stockholms stad.

Lars har också på uppdrag av regeringen varit ensamutredare för ”Etablering i Sverige” (2002-2003) samt aktiv i den ideella sektorn bl a som styrelsemedlem i Fryshuset där han ansvarade för uppbyggnaden av Fryshusets kunskapsgymnasium.