Förändra världen – börja här.

Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt. Vi har uppdrag över hela landet och goda insikter i särdragen i politiskt styrda organisationer. Med stor respekt för den representativa demokratin och lokalt självstyre.

Vi arbetar över hela landet i konsultroller som processledare, utvärderare, rådgivare, utredare eller coach. Våra uppdragsgivare är oftast ledare i kommuner, landsting, regioner eller i statliga organisationer. Närheten till politiken går igen i de flesta uppdrag. I Public Partner är samtliga konsulter såväl delägare som på heltid anställda i företaget.

LÄS MER

Våra konsulter är specialister inom olika områden men alla har en sak gemensamt – helhetssynen det vill säga insikten om att allt hänger ihop.

För oss utgör strategier, strukturer och människor ett sammanhang och en helhet. Allt med medborgarnyttan och kundnyttan som den röda tråden. Gott ledarskap och lyckat förändringsarbete kan göra skillnad på riktigt.

VÅRA KONSULTER