Stefan Sorpola

Jag har arbetat många år med styrnings-, lednings- och utvecklingsfrågor i kommun och region. En av mina styrkor är att kunna förstå och att stödja i utveckling av komplexa strategiska processer på ett pragmatiskt och verklighetsnära perspektiv med fokus på effekt och långsiktighet.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta som chef/ledare i offentlig verksamhet och med att utveckla ledning och styrning i kommunal och regional verksamhet där det goda samspelet mellan politik och tjänstepersoner är en framgångsfaktor.

Förändring av processer är helt beroende av kopplingen till det mänskliga perspektivet. Det är summan av alla delar i en organisation som avgör om styrning och ledning fungerar i verkligheten vilket i sin tur är avgörande för att nå de mål verksamheten skall arbeta för att uppnå och för att få ut så mycket som möjligt av varje satsning.

Att stödja människor och organisationers utveckling är något jag verkligen har en passion för och aldrig tröttnar på och är en av de saker som jag uppskattar att vi på Public Partner verkligen står för.

I konsultrollen är nyckeln till framgång ett nära samarbete med kunden så att kunden äger slutresultatet och kan driva önskad förändring i mål.

Att arbeta i kommun- och regionuppdrag där all leverans syftar till att ge invånarna god service inom mängder av områden är oerhört utvecklande och stimulerande. Att få göra det i konsultrollen med hela Sverige som bas innebär en chans att påverka komplexa processer på bredden i olika organisationer och att utvecklas tillsammans med kunden.

Det absolut bästa med att vara en del i Public Partner är att Public Partner är den lilla vassa konsultbyrån med den stora samlade erfarenheten som jobbar nära kunden med leveransen i fokus.

E-post: stefan@publicpartner.se
Telefon: 076-880 58 64

Stefan Sorpola har mångårig erfarenhet av att verka inom området verksamhets-/ekonomistyrning som konsult och därtill mångårig erfarenhet av att verka i ledande befattning inom politiskt styrda organisationer bl a som ekonomidirektör i kommun och region och som VD i ett kommunalt moderbolag i en bolagskoncern. Stefan har lång erfarenhet av att utveckla verksamhetsstyrning, organisation och organisering i komplexa organisationer och en stor förståelse för samspelet mellan politik och tjänstepersoner i offentlig verksamhet.

MEDDELANDE